Dechové techniky-meditace sate

Napsal Elli (») 29. 9. 2021 v kategorii Cen star, přečteno: 484×

 Všichni toužíme po štěstí a radosti, nikdo nechce žít v trvalém utrpení, bolestech, strachu a smutku. Naše požitky jsou příjemné nebo nepříjemné a to duševní i tělesné, navíc ovlivňuji naše myšlenky, nálady a zdraví. Jedna s metod, jak ovlivnit své emoce a navodit si vnitřní klid transformaci vědomého vnímáním sate. Vidět věci takové jaké jsou a nesnažit se je změnit, pochopit naše reakce na rušivé emoce a zavrhnout je jako takové. Změnit jen způsob, jak je chápeme a proměnit naši zmatenost na jasný náhled. Tím se naučíme zacházet s rušivými emocemi

   Vibrační meditaci sate, zklidňujeme mysl a uvědomělou pozornost soustředíme na vědomé vnímání. Pozorováním jednotlivých myšlenek a soustředění se na vnitřní pocity a vjemy. Zážitky v průběhu meditace sate, jsou individuální u každého jiné a reflektuji náš zdravotní stav, naší psychiku, osobní zážitky a vjemů

  Mimosmyslové vnímání, intenzívní sebeuvědomování a citlivost, náhledy do vlastní podstaty, hlubší porozumění spirituálním pravdám, přímé poznání rozšířené reality, transcendentální vědomé vnímání.  Uvědomělé rozpoznáváme naše prožitky a nereagujeme na ně, pouze je pozorujeme vědomým vnímáním. Takový přístup mm dává, nový časový úsek mezi pocitem a reakcí. Umožni mám reagovat na podněty novým přístupem.

  Vědomé vnímání nás zprošťuje myšlenek, které nás trápí. Místo abychom se s nimi zabývali, oprostíme se od původních nepříjemných pocitů. Pokud vnímáme například vztek dostatečné dlouho. Uvidíme, že se změní na něco jiného, jako je pocit křivdy, smutku a pak vymizí. Není svázáno starými návyky a není zatíženo minulosti, ale dává nám možnost vidět věci nově.

   Vědomé vnímaní je meditativní uvědomění, vidět věci takové jaké jsou a to od okamžiku jejich vzniku do vymizení. Opustíme myšlenky, které nás odvádějí od současnosti  a soustředíme se na to, co  prožívané „ tady a teď“ a to nám pomáhá:

- zvýšit schopnost ovládání emocí - odstranění stresu, smutku, strachu a závislosti- měnit negativní postoje na pozitivní- řešit problémy a krizové situace - udělat si jasno ve svých hodnotách - začít naplňovat to, co skutečně  chcete - rozhodovat se, vždy podle vlastní vůle - dosáhnout úspěšnosti v životě - efektivněji navazovat kontakty a budovat důvěru - zlepšit své jednání, komunikaci a zkvalitnit vztahy ve  své okolí -zvýšit úroveň naší mimovolné schopnosti - podpořit svůj spirituální rozvoj

  Získaný klid a pohodu pří meditaci sate, se snažit přenést na ostatní kolem nás. Za všech okolnosti, svým chováním, skutky, láskou a laskavosti.

    Řízeným rytmickým dýcháním se v buňkách uvolňují bloky, které způsobují degenerativní onemocnění uvnitř buněk. Nemocná buňka, která se transformují a předávají svou energii nově tvořící se buňce. Jakmile se toto naprogramování podaří přerušit, vznikne možnost uzdravení.

   Vědomé a řízené dýchání pří meditaci sate, reguluje na energii systému těla. Vyrovnává a zvyšujeme energii a tím si udržujeme stálou aktivitu a vitalitu. To nám dává možnost. Pracovat s naší vnitřní energii, která preventivně působit na naše zdraví a má uzdravující účinky:

 - zvyšují vitalitu a stabilizuje emoce i tělesnou odolnost a tím schopnost předcházet nemocem - stimulují organismus, vyrovnávají hladinu energie a zlepšují funkci samotných vnitřních orgánů a prodlužují lidsky život  - výrazně zlepšují trávení, látkovou výměnu a vyměšování - posilují játra, žlučník, ledvin a močové cesty i detoxikace. - posiluji tvorbu enzymu sleziny, slinivky, rozedmě plic, astmatu, dušnost a potíže s dechem i kožních onemocnění - působí na srdeční činnost, vysoký a nízký krevní tlak - vyrovnávají koncentraci krevního cukru - stabilizuji sekreci životně důležitých hormonů a celého endokrinního systému.

  Meditaci sate, dochází k odstranění stávajících rušivých emocí, které mají vliv na naše zdraví a projevují se v různých bolestech nebo jako vnitřní smutek, zloba nebo naopak radost.

 Pří vibrační meditaci sate vnitřního vnímaní je velmi důležitá technika dýchání sati a satori. Jde o dechové techniky starodávného Taoismu a Buddhismu.  Které nás učí, že jen ten, kdo se s minulostí vyrovná, můžete teprve plně využit zkušenosti v současné životní situace. Tato učení nám ukazuji cestu k  získání trvalého pocitu blažeností, štěstí, radosti, pohody a klidu. V průběhu meditace, přecházíme se sati do satori dýchání:

   S a t i  je  schopnost prožívat psychické a tělesné jevy. Zvyšuje vnitřní a vnější bdělost, toto co probíhá v přítomném okamžiku. To napomáhá k tomu, že si vědomě uvědomujeme současné bolesti a pocity. Změní se i náš celkový pohled na dění kolem. Situace vyhodnotit a řešit s jiného pohledu. V meditaci se soustředit na celou oboustrannou dráhu dechu a jen tak se naučíme bdělostí, která nám vytváří podmínky k řešení věci novým způsobem.

    S a t o r i  je  vnitřní procitnutí, vhledy, které při meditaci, řeší podvědomě náš současný tělesný a duševní stav přítomnost a budoucnost. Rytmickým podvědomým dýcháním okysličujeme tělo do takové míry, že se z buněk uvolňují potlačované emoce. Prožijeme extázi univerzálního pročistění, naše vnitřní traumata se uvolní a získáme pohodu a klid.

  Vědomé uvědomění, to je  když se vědomě bděle soustředíme  na naší mysl. Všude máme znět vjemů, myšlenek, různých zvyků a návyků odhalujeme zmatek a chaos. Časti nedokončených myšlenek, potlačených emoci a pomíjivých nálad. Pak si také uvědomíme rozptýleni a zmatek, které tvoří velkou část naší mentální aktivity. Hlavně se zaměřit na naše bolestivé emoční témata, které nám ztrpčují náš každodenní život. Znalost emočních témat nám pomůže uvědomit si, že nesoustředěnost vyvolává emoční chaos a že emoční problémy jsou přechodné a pomíjející.

    Základních emoční témata, které nás trápí a braní nám žít plnohodnotný život, jsou -neschopnost byt milován a milovat někoho, -obavy z toho,  že nás ostatní zavrhnou, když nás opravdu poznají, -nedůvěra, neustále podezření, že ti kdo jsou nám blízcí nás zradí, -sociální  vyloučeni, pocit že nikam nepatříme, -selhání, přesvědčeni že v nic co děláme nejsme schopni uspět, -podmaněni, neustále se podvolování se praním a požadavkům druhým, - vyvolenost, pocit, že člověk je vlastně výjimečný a tudíž se vymyká běžným, pravidlům a omezením.

  Vědomé vnímaní řeší v meditaci, uvedená témata a rušivé emoce. Změnou a zpochybni naších starých návyky s využitím znalosti těchto emočních témat jako spouštěčů. Nově a to tak, že události kolem nás budeme vnímat a posuzovat podle naši reakce a uvědomělé.

Dochází nejen k emočnímu uvolnění a ke změně energetických polí, ale hlavně k harmonizaci těla a duše. Je to důležitým procesem k posílení sebevědomí, sebedůvěry a napomáhá k rozvoji osobnosti. Charakteristický je dlouhodobý pocit obrovské duševní a fyzické síly a svěžesti, zvýšení intelektuálních schopností a psychická harmonie.

   Celé tajemství spočívá v tom, najít cestu k vědomému vnímání sate. Řešení našich problémů, které nám ztěžují a ztrpčují náš každodenní život v přítomném okamžiku. Novou změnu nalezneme jen v aktivním přístupem při změny sami sebe.

Je to důležitým procesem k posílení sebevědomí, sebedůvěry a napomáhá k rozvoji osobnosti. Navozuje dlouhodobý pocit obrovské duševně a fyzické sily, navozeni dobré nálady, zvýšeni intelektuálních schopnosti a psychické harmonie.

   Nabízíme vibrační meditaci sate s použitím techniky sati a satori dýcháním, která je pozvolná a příjemná a má stejný účinek a může se praktikovat samostatně nebo později po zvládnuti dechových technik i v kolektivu.

  Kdo se chce trvale zbavit rušivých, negativních emocí, strachu, smutku a nemoci. Účinky jsou nesmírně hluboké právě proto, že k nim dochází uvnitř každého z nás, bez jakéhokoliv řízení či zásahu zvenčí. Rytmické dýchání při meditaci sate se tak stává důležitým procesem uvědomění. Dochází nejen k emočnímu uvolnění, ale také ke změně energetických polí. Hlavně mám  pomáhá předcházet možnému návratu ke starým návykům a uvědomovat si, že novou změnu nalezneme jen aktivním přístupem při změně sama sebe.

 Charakteristický je dlouhodobý pocit obrovské duševní a fyzické sil a svěžesti, zvýšení intelektuálních schopností a psychická harmonie.

 Doporučujeme absolvovat první lekce meditace sate s terapeutem, dokud sami nezvládnete přejít do sati a satori dýchání. Poté případně můžete provádět tuto vibrační meditaci sami.

Bližší informace a objednávky na individuální terapie:

Ing. Angel Buna, mob. +420 735 762 022

buna.a@seznam.cz ,

https://cviky.7x.cz/cen-tao/meditace-sate-dech-zivota

http://kranio-osetreni.cz/

Dále doporučujeme:

RADIKÁLNÍHO ODPUŠTĚNÍ

DOPLNĚNO SATORI DÝCHÁNÍM, JAK DOPORUČUJE AUTOR

Colin C. Topping KNIHY NA STRANĚ 104 

RO, velice změní váš život. Promění váš pohled na minulost a na to, co se s vámi

děje v přítomnosti, zvláště s ohledem na mezilidské vztahy. Radikální odpuštění,

na  rozdíl od ostatních druhů odpuštění, působí okamžitě a umožní vám zbavit

se pocitu oběti, otevřít svá srdce a povznést vaše vibrace.

Zájemci se mohou přihlásit:  Angel Buna, mob.735 762 022


Komentování tohoto článku je vypnuto.