Jak poznat sebe...

Napsal Elli (») 9. 2. v kategorii Cen star, přečteno: 597×

   Každý hledá klid, harmonii a pohodu. Čas od času však všichni zažíváme rozčilení, podráždění, disharmonii. A když se  potýkáme s těmito trápeními, nenecháváme si je jen pro sebe; často je šíříme i  na ostatní. Trápení nasytí atmosféru kolem nešťastného člověka a ovlivní  každého, kdo s ním přichází do styku.To určitě není nejlepší způsob, jak žít. Měli bychom žít v míru sami se sebou i s ostatními. Jak zůstat v harmonii sami se sebou a jak udržet klid a  harmonii okolo nás, aby i ostatní mohli žít mírumilovně a harmonicky. Abychom se mohli zbavit utrpení, musíme znát jeho hlavní důvod, jeho příčinu. 

   Když problém prozkoumáme, zjistíme zcela jasně, že jakmile začneme v mysli  vytvářet jakoukoliv negativitu nebo mentální nečistotu, zákonitě se začínáme  cítit nešťastní. Negativita v mysli, mentální nečistoty, nemohou existovat  zároveň s mírem a harmonií.

   Není vůbec jednoduché postavit se  tváří v tvář vlastním mentálním nečistotám. Když se objeví hněv, ovládne nás  tak rychle, že si toho ani nevšimneme. A ovládnuti hněvem se dopouštíme na  fyzické nebo slovní úrovni činů, které ubližují nám i ostatním. Později, když vztek pomine, začneme plakat a litovat, prosíme za prominutí tu nebo tamtu  osobu nebo boha: Udělal jsem chybu, odpusť mi prosím. Ale až se  příště  dostaneme do podobné situace, zareagujeme úplně stejně. Všechno to  neustálé  litování je k ničemu.

   Nicméně někdo, kdo dosáhl konečné pravdy, našel skutečné řešení. Objevil, že  kdykoliv v mysli vyvstane nějaká nečistota, stanou se současně dvě věci na  fyzické úrovni. První je, že dech ztratí svůj normální rytmus. Když se v mysli  objeví negativita, náš dech ztratí svůj normální rytmus. Kdykoli se vynoří  nějaká negativita, náš dech se zrychlí. To se dá pozorovat celkem snadno. A na  jemnější úrovni se někde v našem těle spustí biochemická reakce – a vyvolá  nějaký pocit. Každá mentální nečistota vyvolá nějaký pocit někde po těle.

   Člověk nedokáže pozorovat abstraktní  mentální nečistoty mysli — abstraktní hněv, strach nebo vášeň. Ale se  správným cvičením a praktikováním je poměrně snadné pozorovat dech a tělesné  pocity, které jsou přímo spojené s mentálními nečistotami.

   Tento mentálně-fyzický jev je jako dvě strany jedné mince. Na jedné straně   jsou myšlenky a emoce, které vyvstávají v mysli. Na druhé straně je dech a  tělesné pocity. Jakákoliv myšlenka nebo emoce, jakákoliv mentální nečistota,  se projeví na dechu a tělesných pocitech. Proto, když pozorujeme dech nebo  pocity, ve skutečnosti pozorujeme mentální znečištění. Namísto útěku před  problémem se stavíme skutečnosti takové, jaká je. Zjistíme, že důsledkem toho  mentální nečistoty ztrácejí svou sílu: už nás nemohou přemoci tak, jak tomu  bylo v minulosti. Pokud vytrváme, nečistoty se nakonec vytratí docela a my  začneme žít klidný a spokojený život, život čím dál více osvobozený od  mentálních negativit.

  Tímto způsobem nám technika sebepozorování ukazuje skutečnost v jejích dvou  aspektech, vnitřním a vnějším. Dříve jsme se dívali jen ven a unikala nám  vnitřní skutečnost. Vždy jsme příčinu svého neštěstí hledali ve světě okolo  nás; vždy jsme obviňovali vnější okolnosti a pokoušeli se změnit vnější  realitu. Protože jsme neznali vnitřní realitu, nikdy jsme nechápali, že  příčina utrpení leží uvnitř, v našich vlastních slepých reakcích na příjemné a  nepříjemné pocity.

   Můžeme si  být vědomi svého dechu a zároveň toho, co se odehrává uvnitř. Ať je to  cokoliv, dech nebo pocit, učíme se to jen pozorovat, aniž bychom ztráceli  rovnováhu mysli. Přestáváme reagovat a násobit své utrpení. Místo toho necháme  mentální nečistoty, aby se projevily a zmizely.

  Čím více člověk praktikuje tuto techniku, tím rychleji se negativity  rozpouštějí. Postupně se jeho mysl očistí od nánosů; bude čistá. A čistá mysl  je vždy plná lásky — nesobecké lásky k ostatním; plná soucítění s  chybami a utrpením druhých; plná radosti z jejich úspěchu a štěstí; plná  vyrovnanosti za jakékoliv situace.

  Když člověk dosáhne této úrovně, změní se celý vzorec jeho života. Už není dál  možné, aby na slovní nebo fyzické úrovni dělal cokoliv, co by rušilo klid a štěstí druhých. Namísto toho nejenže je vyrovnaná mysl pokojná, ale navíc  atmosféra obklopující takového člověka bude prostoupena mírem a harmonií. To  začne ovlivňovat ostatní a pomáhat jim.

  Tím, že se člověk naučí, jak zůstat vyrovnaný všemu, co prožívá  uvnitř, si osvojí také nestrannost ke všemu, s čím se setkává ve vnějším  světě. V žádném případě však není tato nestrannost únikem nebo lhostejností k  problémům světa. Ti, co pravidelně praktikují Vipassanu, se stávají  citlivějšími k utrpení druhých a dělají všechno pro to, aby jejich utrpení  zmírnili, jakýmkoliv způsobem to dokáží — ne s podrážděním, ale s myslí  plnou lásky, soucitu a vyrovnanosti. Učí se svaté nezaujatosti - jak být  plně zúčastněný, plně oddaný pomoci druhým, ale zároveň si udržet vyrovnanou  mysl. Tak zůstávají klidní a šťastní, zatímco usilují o mír a štěstí druhých.

   Můžeme poznat sebe sama nejen na intelektuální  úrovni, na úrovni myšlenek a teorií. Ani to neznamená poznat sebe sama jen na  emocionální nebo náboženské úrovni, pouhým slepým přijetím toho, co člověk  slyšel nebo četl. Taková znalost nestačí. Musíme poznat skutečnost z vlastní  zkušenosti. Musíme přímo prožít realitu tohoto mentálně-fyzického jevu. Jedině to nám pomůže osvobodit se z utrpení.

  Tento přímý prožitek naší vlastní vnitřní reality, tato technika  sebepozorování, se nazývá meditace ´Vipassana‘. V jazyce, kterým se v Indii  mluvilo za časů Buddhy, znamenalo passana vidět s otevřenýma očima, obyčejně; ale  vipassana znamená pozorovat věci takové, jaké doopravdy jsou, ne jakými se zdají být.  Musíme proniknout skrze zdánlivou skutečnost, dokud nedosáhneme konečné pravdy  celé mentální a psychické struktury. Když tuto pravdu zažijeme, naučíme se  přestat slepě reagovat, přestat vytvářet mentální nečistoty  a staré  nečistoty postupně přirozeně zmizí. 

Angel Stan Buna

Doporučujeme: první stupeň Vibračni meditace sate

https://cviky.7x.cz/cen-tao/vibracni-meditace-sate


Komentování tohoto článku je vypnuto.