Seminář dne 9.10. až 10.102021

Napsal Elli (») 29. 9. v kategorii Cen star, přečteno: 254×

Dechové techniky, meditace a ukázky vnitřních cviků Tao

 Dne 9. 10. 2021, 9:00 – 10. 10. 2021, 18:00 hod. Místo: Společenské středisko VIA Újezd426, Praha 1, Malá Strana, 110 00. Dýchání nám pomáhá stabilizovat naše zdraví. Jeden ze způsobů, jak se naučit nenásilně vědomému řízenému dýchání. Začít s prodýcháním čaker. Jednotlivé čakry od první až po sedmou, vždy prodýcháme třikrát hlubokým nádechem a dlouhým výdechem. Pak opakujeme totéž s druhou a šestou čakrou, třetí a pátou a nakonec čtvrtou čakru prodýcháme pětkrát.


Další ze způsobů řízeného dýchání je vibrační meditace manter. Naučit se hlubokému nádechu a dlouhému plynulému výdechu prodýchávání manter.

Vibrace jednotlivých manter uvolňuje a posiluje jednotlivé části těla. OM-hlavu, MANY-ramena a hrudník PAME-břicho a s ním celé trávicí ustrojí a HUM-celé tělo. Při pravidelném provádění jednou denně, vědomé dýchání působí na naše podvědomí a dech se přirozeně prodlužuje.

Vibrační meditace sate rozvíjí schopnost řízení mentální energie, transformace, materializovaní vesmírné energie, díky níž získáváme větší sebevědomí, sebedůvěru, jistotu a také nám napomáhá k vyrovnání se s minulostí i trvalému zdraví. Pomocí dechových technik dýcháni satori a sate vnímáme věci takové jaké jsou a nesnažit se je změnit, pochopit naše reakce na rušivé emoce a zavrhnout je jako takové. Změnit způsob chápaní a proměnit zmatenost na jasný náhled.

Meditace vipassana, poznat sám sebe je moudrost života, žít v harmonii a pohodě. Poznáváme sebe sama nejen na intelektuální úrovni, na úrovni myšlenek, emocí a stávajícího zdravotního stavu. Jde o naši léčivou energii, která umožňuje znovu napojení na kosmickou vibraci. Vytváří podmínky pro odstranění nesprávné představy a její nahrazení pozitivním postojem, jež vede k samo uzdravení. Je to přímý prožitek naší vlastní vnitřní reality. - vipassana tj. pozorovat věci takové, jaké doopravdy jsou, ne jakými se zdají být.

Dech života v kraniosakrální terapie je umění mírném kontaktu jemným dotekem, životním dechem s cílem nalézt společný dech života, vlnovou délku, klíčové body, a vnímat psychickou a fyzickou kondici klienta.

Součásti semináře budou i ukázky Vnitřních cviků pro zdraví, které vycházejí – Taoismu - Dynamické vnitřní cviky pro zdraví jsou cviky zaměřeny na umění pohybu a rytmu, pomoci hlubokého nádechu a dlouhého výdechu. Stimulují organismus, vyrovnávají hladinu energie a zlepšují funkci samotných vnitřních orgánů. Stabilizují zdraví a prodlužují lidský život. 

Závazné přihlášení evidujeme na e-mail: buna.a@seznam.cz . 

Cena za 2 denní seminář: 2 300,-Kč. Sleva: rodinný příslušník, studenti a důchodci 1 300,-Kč

Seminář je koncipován tak, že je možno absolvovat i jednotlivé dny samostatně.

Bližší informace a dotazy: mob. 735 762 022 Angel Buna,https://cviky.7x.cz/

https://www.linkedin.com/events/dechov-techniky-meditaceauk-zky6845706677765853184/


Komentování tohoto článku je vypnuto.