Jak hájit svou hrdost a důstojnost..

Napsal Elli (») 11. 1. v kategorii Meditace sate, přečteno: 259×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

 Aktivita v každém věku a pravidelné sledování vývoje novým věcí, je nezbytným předpoklad pro rozvoj pracovní a osobní činnosti člověka. Současná úspěšnost, každého jednotlivce je založená na sledování osobního a společenského rozvoje. K tomu, abychom byli trvalé aktivní a vitální, je nutno se zaměřit a to v každém věku na své zdraví a svůj duševní rozvoj. Nesmířit se s dočasnými prohrami a řešit své problémy s vírou na vítězství. Více se spoléhat sami na sebe a nebýt závislí na jiných. Hledat vždy v i nouzi kompromisní a tvůrčí řešení. Jít za svým přesvědčením a nenechat se nikým odradit nebo vydírat a zastrašovat.

  V současně době se hranice lidského věku reálně neustále prodlužuje. Musíme dodržovat, určité zásady: vyhýbat se stresu, mít trvalý aktivní přístup k životu, přiměřeně, podle svého věku se věnovat sportu a každodennímu pohybu.

  Prioritou dneska je, začít zdravě a aktivně žit. Vědět jak si posílit přirozenou autoritu a rozvíjet svou osobnost. Posílit své zdraví a duševní rozvoj. Plně si uvědomit že nemůžeme změnit realitu, ale můžeme změnit sebe. Jak se říká, jen ve zdravém těle je zdravý duch Lidský život je vzájemně závislý na přírodě, společnosti a hlavně na realitě. Největšího úspěchu je možno dosáhnout, zbavením se starých návyků. Zbavit se závislosti a spoléhat sami na sebe.

  Zdokonalit sama sebe tělesně i duševně je dlouhodobá bolestivá a náročná činnost, ale je to jediné řešení. Zhodnoťte sami, čeho jste dosáhli a učte se na vlastních chybách a problémech, zkušenostech a úspěších jiných. Naše neúspěchy často omlouváme geny, dědičností, zvyky a vztahy ve společnosti. Vnitřní svoboda člověka vzniká, když máme schopnost jednat na základě vlastního rozhodnutí, která jsou osvobozena od vnějších vlivů.

  Nemůžeme se přizpůsobovat podmínkám, ve kterých momentálně reálně žijeme a obhajovat se problémy z minulosti. Musíme vzít do svých rukou plnou odpovědnost za náš život a uvědomit si, že naše chování a jednání je formováno vnitřním rozhodnutím. Nikdo nám nemůže ublížit, když mu to nedovolíme.

  Převzít plně odpovědnost a iniciativu za to, co se děje, aby se věci uskutečnily tak jak chceme a ne jinak. Nikdy nesmíme svalovat vinu na okolí, ale uvědomit si, že naše chování je důsledkem naší volby, přizpůsobit se okolí. Jeden typ lidí se vymlouvá, že ho ovlivňuje okolí a prostředí a jsou závislí na chování druhých. Dovolujeme jim, aby nás ovládali a řešili naše problémy. Druzí se řídí hodnotami, pečlivě promyšlenými z vlastního přesvědčení a chyby hledají v sobě. Nikdo je nemůže pak zranit, ubližovat jim a ovlivňovat je.

  Ten, který hledá problémy a chyby v sobě, začíná s myšlenkou jasnou představou svého cíle, dosahuje konkrétní řešení a úspěch. Kdo  nechce vědět  co bude, schovává se a nevěří ničemu, vytváří podmínky a možnost, aby byl ovládán a manipulován druhými.

  Jestliže člověk své pocity a strachy ignoruje, najdou si výraz ve zdravotních problémech. Pokud jim nebude věnovat pozornost i nadále, bude jich stále více a budou narůstat. Každá část lidského těla odpovídá za určité strachy. Podle toho, kde nepříjemné pocity vznikají, se dá určit, čeho se člověk obává. Lidské podvědomí nerado některé pocity přiznává. Ty se pak uchylují na různá místa těla, kde se usadí. Podvědomí vytěsňuje bolestné prožitky, myšlenky a vzpomínky, včetně strachů a obav. Aby se připomněly, transformují se tyto pocity do nemocí, a pokoušejí se tak získat pozornost. Bolest pak přechází do duševního chaosu.

 Proto má člověk hájit svou hrdost, která ho chrání překážkami a manipulaci. Kdo ztrácí hrdost a lidskou důstojnost propadá syndromu oběť, který je doprovázen poklesem dobře nálady a schopnost řešit problémy. Kdo miluje a toleruje toho, kdo mu ubližuje a psychicky týrá a šlape si sám po své důstojností. Pořád si stěžuje u všech příležitosti, zesměšňuje sám sebe a ukazuje na svou slabost a neschopnost. Proto přestaňte si stěžovat a počínejte si tak, abyste svou důstojnost a hrdost si obhájili sami.

  Začnete žit svůj život a dělejte to co vás baví a naplňuje přes zakázy a příkazy svých usurpátorů. Změňte život i přes zákazy a příkazu, které vás dělají trosku jak tělesnou, tak i psychickou. Věnujte se s plným zaujetím své zálibě, nemáte-li žádnou najděte si co vás naplňuje a těší.

  Najděte si nové přátelé, kteří vás mají rádi a budou Vám napomáhat žit naplno. Naplánujte si svůj denní program, snažte se každý okamžik vyplnit novou činnosti. Stavte si ve svém životě nové cíle, zaměřte své úsilí i svou pozornost na jejich plněni. Nezpytujte svědomí, myslete na budoucnost. Usilujte o to, abyste se stali úspěšnými v nové činnosti, abyste získali hrdost a důstojnost.

  Vytvořte si nový osobni styl a jeho dodržováním. Starejte se o svoji fyzickou kondici, věnujte se vice sobě a věnujte se sebepoznání a novým věcem, které vás obohatí i nové vědomosti, které okolí ocení a bude vás zase respektovat a podporovat ve vašem počínaní. Zbavuji se veškeré nahromaděné viny, strachu, zášti, zklamaní a zaujatosti, jsem volny, čisty a svobodny.

 Jak dosáhnout větší sebevědomí a vzít do svých rukou odpovědnost za svůj život.

- Každodenním pohybem a pravidelným cvičením, přihlédnutím ke zdraví a věku.

- Nikdy nedělejte nic samoúčelně a nebojte se žádné překážky.

- Raduji se ze života, buďte schopen přijmout za něj odpovědnost.

- Nepohrdejte žádnou informaci, která by vám mohla napomoci.

- Zbavte se špatných návyku, nelze sedět na dvou židlích a využívat lidi ani přátel.

- Zbavte se lidi, kteří váš využívají a mají na vás negativní vliv.

- Jediná cesta je zbavit se nesprávných představ a nahradit je pozitivními postojem.

- Žijeme v bezpečném vesmíru, kde panuje nekonečná láska a hojnost.

K tomuto způsobů života vám přejemei hodně pohody a lásky…

Duchovní cesta je způsob, jak se zbavit  strachu a jak vrátit

lásku zpět do našeho koždodenního života.

Ing. Angel Buna

http://cviky.7x.cz/cen-tao/vibracni-meditace-sate

Facebook MySpace Google Twitter Topčlánky.cz Linkuj.cz Vybrali.sme.sk Del.icio.us

Komentování tohoto článku je vypnuto.