Jak se zbavit závislosti...

Napsal Elli (») 22. 1. v kategorii Cen star, přečteno: 74×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

  Pravidelné sledování vývoje nových věcí, je nezbytným předpoklad pro rozvoj pracovní a osobní činnosti člověka. Současná úspěšnost, každého jednotlivce je založená na sledování osobního a společenského rozvoje. K tomu, abychom byli trvalé aktivní a vitální, je nutno se zaměřit, a to v každém věku na své zdraví a svůj duševní rozvoj. Nesmířit se s dočasnými prohrami a řešit své problémy s vírou na vítězství. Více se spoléhat sami na sebe a nebýt závislí na jiných. Hledat vždy v i nouzi kompromisní a tvůrčí řešení. Jít za svým přesvědčením a nenechat se nikým odradit nebo vydírat a zastrašovat. Každý člověk musí vždy hájit svou hrdost.

   V současně době se hranice lidského věku reálně neustále prodlužuje. Musíme dodržovat, určité zásady: vyhýbat se stresu, mít trvalý aktivní přístup k životu, přiměřeně, podle svého věku se věnovat sportu a každodennímu pohybu.

   Pravidelný pohyb podle zdravotního stavu a věku, nám velmi pomáhá, protože jím zvyšujeme příjem kyslíku pro tvorbu životní energie. Ale pozor, když hodně zatěžujeme tělo, tělesnými cviky a chceme si dokazovat, že to ještě zvládneme, do organismu se dostává více kyslíku, a tak se tvoří mnoho volných radikálů. Právě ony, jsou příčinou dosud neobjasněného přetrvávání svalové bolesti, která je prvním upozorněním a příznakem a nemoci. Nadměrnou tvorbu volných radikálů v důsledku oxidativního stresu vyvolaného tělesným cvičením, považuje za přímou příčinu poškození svalů.

    V praxi je prokázáno, že vnitřní cviky a rity, jsou opakem fyzických tělesných cviků a různých sportů, které nám dávají okamžitou tělesnou krásu, ale často nám zatěžuji chod vnitřních orgánu a narušuji jejich jemnou činnost. Teprve využíváním obou těchto systému, lze dosáhnout dokonale harmonie Vnitřní cviky mám pomáhají udržovat pružnost a vláčnost celého nervového systému. Odstraňuji stres a napěti a přispívají k dosažení dlouhověkosti. Všechny závazné zdravotní problémy mají svou příčinu v nervových problémech, jsou-li nervové impulsy pomalé, jsou pomalejší i fyzické a mentální reakce a tím dochází k projevu zrychlení stárnuti těla i duše.

   Prioritou dneska je, začít zdravě a aktivně žit. Vědět, jak si posílit přirozenou autoritu a rozvíjet svou osobnost. Posílit své zdraví a duševní rozvoj. Plně si uvědomit že nemůžeme změnit realitu, ale můžeme změnit sebe. Jak se říká, jen ve zdravém těle je zdravý duch Lidský život je vzájemně závislý na přírodě, společnosti, a hlavně na realitě. Největšího úspěchu je možno dosáhnout, zbavením se starých návyků. Zbavit se závislosti a spoléhat sami na sebe.

   Zdokonalit sama sebe tělesně i duševně je dlouhodobá bolestivá a náročná činnost, ale je to jediné řešení. Zhodnoťte sami, čeho jste dosáhli a učte se na vlastních chybách a problémech, zkušenostech a úspěších jiných. Naše neúspěchy často omlouváme geny, dědičností, zvyky a vztahy ve společnosti. Vnitřní svoboda člověka vzniká, když máme schopnost jednat na základě vlastního rozhodnutí, která jsou osvobozena od vnějších vlivů.

   Nemůžeme se přizpůsobovat podmínkám, ve kterých momentálně reálně žijeme a obhajovat se problémy z minulosti. Musíme vzít do svých rukou plnou odpovědnost za náš život a uvědomit si, že naše chování a jednání je formováno vnitřním rozhodnutím. Nikdo nám nemůže ublížit, když mu to nedovolíme.

   Převzít plně odpovědnost a iniciativu za to, co se děje, aby se věci uskutečnily tak jak chceme a ne jinak. Nikdy nesmíme svalovat vinu na okolí, ale uvědomit si, že naše chování je důsledkem naší volby, přizpůsobit se okolí. Jeden typ lidí se vymlouvá, že ho ovlivňuje okolí a prostředí a jsou závislí na chování druhých. Dovolujeme jim, aby nás ovládali a řešili naše problémy. Druzí se řídí hodnotami, pečlivě promyšlenými z vlastního přesvědčení a chyby hledají v sobě. Nikdo je nemůže pak zranit, ubližovat jim a ovlivňovat je.

   Ten, který hledá problémy a chyby v sobě, začíná s myšlenkou jasnou představou svého cíle, dosahuje konkrétní řešení a úspěch. Kdo nechce vědět co bude, schovává se a nevěří ničemu, vytváří podmínky a možnost, aby byl ovládán a manipulován druhými.

 Jak dosáhnout větší sebevědomí a vzít do svých rukou odpovědnost za svůj život:

 - Každodenním pohybem a pravidelným cvičením, přihlédnutím ke zdraví a věku.

 - Nikdy nedělejte nic samoúčelně a nebojte se žádné překážky.

 - Raduji se ze života, buďte schopen přijmout za něj odpovědnost.

 - Nepohrdejte žádnou informaci, která by vám mohla napomoci.

 - Zbavte se spatných návyku, nelze sedět na dvou židlích a využívat lidi ani přátel.

 -Zbavte se lidi, kteří váš využívají a mají na vás negativní vliv.

 -Jediná cesta je zbavit se nesprávných představ a nahradit je pozitivními postojem.

 - Žijeme v bezpečném vesmíru, kde panuje nekonečná láska a hojnost.

 K tomuto způsobů života vám přeji hodně pohody a lásky.

 Ing. Angel Buna

 Doporučujeme:

 Terapie budoucností, umění dechu života v kontaktu jemným dotekem,

nalézt společně „vlnovou délku“, klíčové body a vnímat fyzickou a psychickou

kondici.

http://kranio-osetreni.cz/

https://cviky.7x.cz/cen-tao/vibracni-meditace-sate

Facebook MySpace Google Twitter Topčlánky.cz Linkuj.cz Vybrali.sme.sk Del.icio.us

Komentování tohoto článku je vypnuto.