Transformace a dechové techniky

Napsal Elli (») 12. 1. v kategorii Meditace sate, přečteno: 314×

Poznat sám sebe, je moudrost života, trvalé žít v harmonii a pohodě. Poznáváme sebe sama nejen na intelektuální úrovni, na úrovni myšlenek, emocí a stávajícího zdravotního stavu. Naše léčiva energii, umožňuje znovu napojení na kosmickou vibraci. Vytváří podmínky pro odstranění nesprávné představy a její nahrazení pozitivním postojem, jež vede k samo uzdravení. Je to přímý prožitek naší vlastní vnitřní reality. To znamená: pozorovat věci takové, jaké doopravdy jsou, ne jakými se zdají být a vidět je v reálném světle. 

Každý hledá klid a harmonii, protože jsou tím, co nám v životě schází. Čas od času všichni zažíváme rozčilení, podráždění, disharmonii. A když se potýkáme s těmito trápeními, nenecháváme si je jen pro sebe a často je šíříme i na ostatní. Trápení nasytí atmosféru kolem nešťastného člověka a ovlivní každého, kdo s ním přichází do styku. To určitě není nejlepší způsob, jak žít. Měli bychom žít v míru sami se sebou i s ostatními.

Abychom se mohli zbavit utrpení, musíme znát jeho hlavní důvod, jeho příčinu. Když problém prozkoumáme, zjistíme zcela jasně, že jakmile začneme v mysli vytvářet jakoukoliv negativitu nebo mentální nečistotu, zákonitě se začínáme cítit nešťastní. Negativita v mysli, mentální nečistoty, nemohou existovat zároveň s mírem a harmonií.

Cítit se nešťastní, když zjistíme, že se někdo chová způsobem, který se nám nelíbí, nebo když se děje něco, co se nám nelíbí a co nechceme. Začínáme si v sobě vytvářet napětí. Neděje se to, co chceme, objeví se nějaká překážka a opět v sobě vytváříme napětí. Sami v sobě vážeme uzly.

A během celého života se znovu a znovu dějí věci, které nechceme. Věci, které chceme, se možná stanou a možná nestanou. A tento proces reakcí je trvalý chaos, který způsobí, že celá mentální i fyzická struktura se stane tak napjatou, tak plnou negativity, že celý život je najednou plný neštěstí.

Takže jedna možnost, jak vyřešit tento problém, je zařídit, aby se nic nechtěného v životě už nestalo, aby se všechno odehrávalo přesně tak, jak si přejeme. Musíme buď sami vyvinout takovou schopnost nebo někdo jiný s takovou schopností nám musí přijít na pomoc, abychom zajistili, že se už nestane nic, co nechceme, a naopak, že se bude jen to, co chceme.

Stále se objevují skutečnosti, které jsou v protikladu s našimi touhami a přáními. Takže vyvstává otázka, jak přestat slepě reagovat tváří v tvář skutečnostem, které se nám nelíbí. Jak přestat vytvářet napětí a setrvávat v klidu a harmonii? Měli byste co nejdříve obrátit svou pozornost někam jinam.

Toto řešení funguje nicméně jen na vědomé úrovni. Odvrácením pozornosti ve skutečnosti zatlačíte negativitu hluboko do podvědomí a na této úrovni dál pokračujete ve vytváření a násobení stejných mentálních nečistot. Na povrchu je vrstva klidu a harmonie, ale v hlubinách mysli je spící sopka potlačené negativity, která může dříve nebo později vybuchnout mohutnou erupcí.

Zatlačením negativit do podvědomí se jich člověk nezbaví. Tím, že je volně vyjádří na slovní nebo fyzické úrovni, jen způsobí další problémy. Ale když je jen pozorujete, pak nečistota zmizí a vy se jí tak zbavíte. Potíž je v tom, že si to neuvědomujeme, když se mentální nečistota spustí. Začíná hluboko v podvědomé mysli a než dosáhne vědomé úrovně, už získá takovou sílu, že nás ovládne a my ji nemůžeme pozorovat.

Nicméně někdo, kdo našel skutečné řešení. Objevil, že kdykoliv v mysli vyvstane nějaká nečistota, stanou se současně dvě věci na fyzické úrovni. První je, že dech ztratí svůj normální rytmus. Když se v mysli objeví negativita, náš dech ztratí svůj normální rytmus. Kdykoli se vynoří nějaká negativita, náš dech se zrychlí. To se dá pozorovat celkem snadno. A na jemnější úrovni se někde v našem těle spustí biochemická reakce a vyvolá nějaký pocit. Každá mentální nečistota vyvolá nějaký pocit někde po těle. A poté, co jsme byli varováni, začneme pozorovat svůj dech, své pocity, a velice rychle zjistíme, že nečistota pominula.

Na jedné straně jsou myšlenky a emoce, které vyvstávají v mysli. Na druhé straně je dech a tělesné pocity. Jakákoliv myšlenka nebo emoce, jakákoliv mentální nečistota, se projeví na dechu a tělesných pocitech. Proto, když pozorujeme dech nebo pocity, ve skutečnosti pozorujeme mentální znečištění.

Namísto útěku před problémem se stavíme skutečnosti takové, jaká je. Zjistíme, že důsledkem toho mentální nečistoty ztrácejí svou sílu. Už nás nemohou přemoci tak, jak tomu bylo v minulosti. Pokud vytrváme, nečistoty se nakonec vytratí docela a my začneme žít klidný a spokojený život.

Tímto způsobem nám technika sebepozorování ukazuje skutečnost v jejích dvou aspektech, vnitřním a vnějším. Dříve jsme se dívali jen ven a unikala nám vnitřní skutečnost. Vždy jsme příčinu svého neštěstí hledali ve světě okolo nás; vždy jsme obviňovali vnější okolnosti a pokoušeli se změnit vnější realitu. Protože jsme neznali vnitřní realitu, nikdy jsme nechápali, že příčina utrpení leží uvnitř v našich vlastních slepých reakcích na příjemné a nepříjemné pocity.

Můžeme si být vědomi svého dechu a zároveň toho, co se odehrává uvnitř. Ať je to cokoliv, dech nebo pocit, učíme se to jen pozorovat, aniž bychom ztráceli rovnováhu mysli. Přestáváme reagovat a násobit své utrpení. Místo toho necháme mentální nečistoty, aby se projevily a zmizely.

Čím více člověk praktikuje tuto techniku, tím rychleji se negativity rozpouštějí. Postupně se jeho mysl očistí od nánosů; bude čistá. A čistá mysl je vždy plná nesobecké lásky k ostatním, plná soucítění s chybami a utrpením druhých, plná radosti z jejich úspěchu a štěstí, plná vyrovnanosti za jakékoliv situace.

Když člověk dosáhne této úrovně, změní se celý životní styl. Už není dál možné, aby na slovní nebo fyzické úrovni dělal cokoliv, co by rušilo klid a štěstí druhých. Namísto toho nejenže je vyrovnaná mysl pokojná, ale navíc atmosféra obklopující takového člověka bude prostoupena mírem a harmonií. To začne ovlivňovat ostatní a pomáhat jim.

Tím, že se člověk naučí, jak zůstat vyrovnaný tváří v tvář všemu, co prožívá uvnitř, si osvojí také nestrannost ke všemu, s čím se setkává ve vnějším světě. V žádném případě však není tato nestrannost únikem nebo lhostejností k problémům světa. Ti, co pravidelně praktikují tuto dechovou techniku se stávají citlivějšími k utrpení druhých a dělají všechno pro to, aby jejich utrpení zmírnili, jakýmkoliv způsobem to dokáží, ne s podrážděním, ale s myslí plnou lásky, soucitu a vyrovnanosti.

Z nevědomosti stále reagujeme způsobem, kterým ubližujeme sobě i ostatním. Jakmile ale získáme moudrost pozorování skutečnosti takové, jaká je zbavíme se tohoto zvyku reagovat. Když přestaneme slepě reagovat, získáme schopnost opravdu jednat, jednat s vyrovnanou myslí, která vidí a chápe vlastní pravdu. Takové jednání může být jen a jen pozitivní, tvůrčí, nápomocné nám samým i ostatním.

Musíme proniknout skrze zdánlivou skutečnost, dokud nedosáhneme konečné pravdy celé mentální a psychické struktury. Když tuto pravdu zažijeme, naučíme se přestat slepě reagovat, přestat vytvářet mentální nečistoty a staré nečistoty postupně přirozeně zmizí. Osvobodíme se od utrpení a zažíváme skutečné štěstí, pohodu a klid.

Naučit se soustředit se na jediný objekt: dech. Není to dechové cvičení, člověk neovládá svůj dech. Naopak, pozoruje přirozený dech takový, jaký je, jak vchází a jak vychází. Tímto způsobem dále zklidňujeme mysl. Zároveň ji koncentruje, aby byla ostrá a pronikavá, schopná vhledu.

Angel Stan Buna

Doporučujeme absolvovat:

https://cviky.7x.cz/cen-tao/meditace-sate-dech-zivota

  Zklidňuje mysl, kde v klidu a pohodě sledujeme jednotlivé myšlenky, soustředíme se na vnitřní pocity a vjemy. Zážitky v průběhu vibrační meditace sate, jsou individuální u každého jiné a reflektuji náš zdravotní stav a naší psychiku.


Komentování tohoto článku je vypnuto.