Období: červen 2020

Tao dobrého žití

Elli (») | 30. 6. 2020 | přečteno: 412×
1610023-231413170383348-2142779032632372734-n_4.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reidla. II řada, článek PRVNÍ. Věkovití kmeti znali dobře tao a v životě si zakládali na harmonii jinu a jangu, sladili se s odvěkými rytmy přírody. Pečlivě si hleděli být střídmí v jídle i v pití, každý den dodržovali své zvyky a neuváženě se nepřepínali. Proto prožili takový dlouhý Život. Dnes jsou však lidé jiní. Jejich dnům chybí pravidelnost, v jídle a v pití nejsou vůbec vybíraví, nevědí, čemu by se měli vyhýbat a střídmost jako taková vůbec nic jim neříká. Příliš plýtvají, libují si nesmyslně v kořeněných pokrmech, nezajímá je nějaká Zlatá střední cesta a věčně jsou nespokojení s tím, co mají. Proto je dnes většina lidí se silami u konce již před padesátkou. číst dál

Harmonické spojení vztahu-sex

Elli (») | 26. 6. 2020 | přečteno: 386×
42984859-908524862672172-3830864683456266240-n.jpgKaždý den jeden ?lánek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reidla. ?TRNÁCTÝ… S p?ihlédnutím ke konven?nímu pojetí pohlavního aktu kontrolovaná ejakulace sice je v podstat? novinkou, ale podobn? jako dýchání nebo bezd??né napínání sval? je naprosto p?irozená. Pr?m?rnému muži d?lá nejv?tší problémy duševní stránka toho všeho, práce s myslí. Semeno se uvnit? hromadí, celým t?lem se rozlévají vlny rozkoše, zna?ící nevyhnutelnou ejakulaci, a muž náhle ztratí hlavu a spolu s ní i sebekáze?, takže ho brzy p?estane poslouchat i t?lo. Uvnit? v hlav? se mu ozývá neodbytný hlásek: No tak, pokra?uj p?ece. Pro? by to nešlo. K ?ertu s celým tao. Život je krátkej. Poslechne-li muž tohoto ?áblíka v sob?, velmi ?asto opravdu dojde na jeho slova a život takového muže bude krátký. číst dál

Taoistická kontrola početí.

Elli (») | 25. 6. 2020 | přečteno: 477×
28660684-10208882071167726-8307801730989993548-n.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reidla.TŘINÁCTÝ…V taoismu jsou antikoncepce a pozitivní eugenika pouze dvě strany téže mince. Ať už je třeba početí zabránit, nebo je naopak příznivě ovlivnit, nejdůležitější ze všeho je regulace. A v obou případech je nezbytné, aby nedošlo k porušení rovnováhy mezi lidskou přirozeností a přírodou, aby dosažení požadovaného cíle nebylo v rozporu s tao. Na Západě patří eugenika jako taková již minulosti. Podle posledních statistik amerického zdravotnictví, uveřejněných v roce 1985, je však dnes, více než kdykoli dřív, podstatně vyšší riziko, že nově narozené děti přijdou na svět se srdečními vadami, se závažnými chorobami dýchacího ústrojí, s vadami na dalších životně důležitých orgánech a s jinými nedostatky, získanými v době těhotenství, tedy nikoli geneticky. Shrnující vědecká zpráva celou věc uzavírá tím, že příčina tohoto úkazu je neznámá. číst dál

Orgasmická vzpruha u žen

Elli (») | 24. 6. 2020 | přečteno: 364×
40382471-2637437649815501-7562452980276920320-n.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reidla.  DVANÁCTÝ… Všichni muži by měli být pány své ejakulace, aby se při pohlavním aktu zbytečně nepřipravili o esenci a o energii. A třebaže ženy se nemusejí strachovat, že zaznamenají nějaký bolestný úbytek esence či energie při svém vrcholu, o značné množství životodárných substancí přicházejí při menstruaci, kdy z jejich těla dokonce odchází povrchová část děložní sliznice. Chtějí-li i ženy těmto ztrátám předcházet, měly by často využívat orgasmické vzpruhy, jak níže vyložený postup označují Manta.K.Ť. číst dál

Jak uzamknout bránu-sex

Elli (») | 23. 6. 2020 | přečteno: 406×
meditace-sate_2.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reida. JEDENÁCTÝ…Když se dá někdo na tenis, trenér mu bude nejspíš od samého začátku vykládat, že je to všechno hlavně o zápěstí. Přesto každý začínající tenista teprve až po mnoha měsících a někdy i letech zjistí, co tím trenér vlastně myslel a naučí se zápěstím při hře opravdu pracovat. A totéž platí i pro kontrolovanou ejakulaci: je to, jako byste se dali na nějaký nový sport a trenér do vás neustále hustil, že je to všechno hlavně v kříži. číst dál

Kontrolovaná ejakulace-sex

Elli (») | 22. 6. 2020 | přečteno: 369×
17862730-1322447944507901-3688824674746560042-n_2.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reida. DESATÝ…Pro získání kontroly nad ejakulací je u muže důležitý přístup, tedy myšlení, ale i šikovnost. Tak například by si měl muž uvědomit, že láska a upřímné záměry z něho ještě nedělají dobrého milence a že se jako muž bude muset ještě mnohému naučit, zejména pak sebeovládání, které je při pohlavním aktu ze jeho strany zvlášť důležité. Proto, než aby se nechal unášet vlastními slastnými pocity, měl by raději věnovat pozornost partnerčiným Pěti znamením a Deseti náznakům, vnímat její kůži, její vlasy, steny a vůně. Sun S'mo říká, stručně a výstižně jako vždy: „Muž měl by přemýšlet o tom, jak je milostný akt prospěšný pro jeho zdraví." číst dál

Sexuální abstinence mužů.

Elli (») | 20. 6. 2020 | přečteno: 613×
45377522-251220898903735-2956489292806881280-n.gifKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reida. OSMÝ...Pakliže muž vůbec nespává se ženami, jeho mysl začne být neklidná a on sám začne toužit po ženské společnosti. Potlačovat přirozenou potřebu zbavovat se semene, byť v určitých intervalech, není pro muže jen neskutečně obtížné, ale rovněž to u něho násobí vyhlídky, že při první příležitosti ztratí semeno až příliš snadno. Dojde k tomu patrně ve spánku, při takzvaném nočním výronu [tedy mokrých snech] Jeden takový výdej semene odpovídá ztrátě, kterou by muž utrpěl, kdyby při běžném styku se ženou vydal semeno stokrát. číst dál

Sex pro dobré zdraví a dlouhověkost

Elli (») | 19. 6. 2020 | přečteno: 542×
13312699-10204856075800358-4514490323255480955-n_3.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reida. SEDMÝ...Taoistické zásady pro dobré zdraví a dlouhověkost v podstatě spočívají na třech základních pilířích, tedy na stravě, tělocviku a sexuálních praktikách. Principy tao platí jak pro ženy, tak pro muže. Sexuální chování obou závisí na semenné (pohlavní) esenci. Ta pro ně není pouze zárukou tělesné sexuální zdatnosti, ale zajišťuje také jejich vzájemnou přitažlivost, zájem jednoho o druhého. Ženy při orgasmu nepřicházejí o pohlavní tekutiny. Takže se jim neoslabuje libido a také se jim nestává tak často, že by hned po první noci ztratily o partnera zájem. Praktiky, jejichž cílem je rovnováha jinu a jangu, se proto zaměřují především na muže, neboť zejména muži by si je měli dokonale osvojit. S tímto by se měly seznámit také ženy, které s taoisty buď žijí, nebo by byly rády, aby tao začali rozvíjet jejich manželé či partneři. číst dál

Pohlavní vzrušení-sex

Elli (») | 18. 6. 2020 | přečteno: 479×
13716218-1138284122896896-6241988350505252885-n.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reida. ŠESTÝ... Chce-li žena zjemňovat pohlavní esenci i energii, doporučují se jí časté pohlavní styky alespoň s jedním orgasmem. Pro muže je zase pro zjemnění esence a energie optimální, pokud souloží často, ale s co nejmenším možným počtem ejakulací. Zadržování semene má tedy několik výhod. Kromě toho, že při něm muž nepřichází o vlastní cennou esenci a znovu ji vstřebává, vydrží postupně s partnerkou milovat déle, takže ji většinou přivede k orgasmu, při kterém se její vagina naplní pro něj velmi blahodárnými sekrety. Takže zabije hned dvě mouchy jednou ranou, neboť jednak nepřijde o vlastní esenci, jednak vstřebá esenci své partnerky. číst dál

Zadržování semene-sex

Elli (») | 17. 6. 2020 | přečteno: 793×
43487508-10210062472317017-8443483276722569216-n.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reida. PÁTÝ…Všude v taoistické literatuře naráží člověk na to, jak je při pohlavním aktu důležité zadržování semene. Hlavním cílem této metody je maximálně zvýšit sekreci životodárných hormonů, které rovněž zpomalují proces stárnutí a v mužském těle se uvolňují v závislosti na pohlavním vzrušení. To však není vše. Stejně důležitým záměrem zde je, aby muž současně co nejúčinněji zabránil ztrátě semene (a v něm obsažených hormonů), která provází ejakulaci. Tato metoda huan-ťing doslova znamená, návrat semene pro posílení mozku'. číst dál

Moudré rady Prosté a Tajemné dívky-sex

Elli (») | 16. 6. 2020 | přečteno: 518×
1610023-231413170383348-2142779032632372734-n_2.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reida. ČTVRTÝ. Proto jsou moudré rady Prosté a Tajemné dívky a Dívky duhy adresované tak často mužům, neboť muži především se mají jakožto milenci co učit.  Pět znamení, Pět tužeb a Deset náznaků jim v tom má pomáhat, má jim sloužit jako nápověda, aby z vášnivých projevů své partnerky dokázali vyčíst, co potřebuje a jestli se jí milování libí. Všimněte si, že u všech těchto vodítek se vychází z toho, že žena na vzrušivé podněty reaguje celým tělem, od hlavy až k patě. V případě Pěti vlastností mužské erekce se vše točí pouze okolo genitálií. Z toho jasně plyne, že ženiny reakce na pohlavní vzrušení jsou subtilnější a spletitější, než je tomu u muže. Kromě toho tyto postřehy nezapřou jistou vědeckou objektivitu, s níž dávní taoisté k otázkám sexu přistupovali. číst dál

Tajemná dívka-sex

Elli (») | 15. 6. 2020 | přečteno: 463×
12631431-1954063361486270-6270313412651594844-n.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reida. TŘETÍ…Tajemná dívka: Muž, který touží po pohlavním aktu, musí nejprve dosáhnout čtyř stupňů, Čtyř vlastností: délky, šířky, tvrdosti a horkosti. Žlutý císař: A co přesně ty vlastnosti značí? Tajemná dívka: Nezíská-li peň dostatečnou délku, znamená to, že má muž na milostný akt příliš málo energie. Pakliže bude délka dostačující, ale šířka příliš malá, znamená to, že ve svalech tohoto muže je méně energie, než kolik potřebuje na daný úkol.  číst dál

Základní kniha Prosté dívky-sex

Elli (») | 14. 6. 2020 | přečteno: 425×
13312699-10204856075800358-4514490323255480955-n_2.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reida. DRUHÝ…Základní kniha Prosté dívky (Su-nü-ťing), pocházející ze třetího či čtvrtého století před naším letopočtem, vycházejí z materiálů, které se nashromáždili v Císařském archivu od dob Žlutého císaře a všech jeho poradců. A stejně jako pro tao samé, platí i pro Tao jinu a jangu základní principy rovnováhy, harmonie a jednoty dvou protějšků: číst dál

Povaha a přirozenost muže a ženy-sex

Elli (») | 13. 6. 2020 | přečteno: 419×
733931-139450662896509-735546088-n.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reida. PRVNÍ…Přirozený rozdíl mezi mužem a ženou spočívá z hlediska sexuality v odlišné povaze mužského a ženského orgasmu. Muž při ejakulaci vylučuje semennou esenci ven z těla. Když dosáhne orgasmu žena, uvolní se jí v těle sice také množství pohlavních výměšků. Přitom pohlavní esence jsou pro muže i ženy důležitou zásobenou životodárné energie a hlavním původcem tělesné odolnosti a imunity. Pro konvenční pohlavní život je typické, že muž ejakuluje při každém pohlavním styku bez ohledu na to, zda jeho partnerka dosáhla orgasmu, bez ohledu na svůj věk a zdravotní stav. číst dál