Období: červenec 2020

Učení o energii-čchi

Elli (») | 31. 7. 2020 | přečteno: 502×
10264488-240542309470434-9190799490337820753-n.jpgÚryvky z knihy VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ, autor Dr. Stephen T. Chang. Prazákladem všech forem života, každého zrození a každé proměny je čchi (energie); myriády předmětů ve vesmíru a na Zemi se řídí tímto zákonem. A tak vnější čchi obklopuje nebe a zemi a vnitřní čchi jim dává život. Všechno pochází od čchi. Čchi je zdrojem světla, zdrojem, z něhož čerpá světlo Slunce, Měsíc i hvězdy. Je zdrojem hromů, deště a mraků. Je zdrojem, jenž dává vzniknout čtyřem ročním obdobím a myriádám věcí a jevů, které díky čchi rostou, hromadí se a uchovávají. Život člověka závisí beze zbytku na čchi. Nei Čing číst dál

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ...

Elli (») | 30. 7. 2020 | přečteno: 1034×
1610023-231413170383348-2142779032632372734-n_2.jpgVNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ, autor Dr. Stephen T. Chang. Člověk musí celý život uspokojovat dvě základní potřeby. Díky tomu sa udržuje při životě, obnovuje životní energii a dožívá se delšího věku. Tyto dva základní životní projevy jsou: 1) výživa (pití, jídlo atp.) 2) pohyb a) „pohyb" ducha (myšlení) b) „pohyb" těla (dýchání a jiné funkce orgánů a končetin) c) pohlavní činnost život pohasne, jakmile jedna z těchto dvou potřeb není plně či přiměřeně uspokojována. Jsme-li zbaveni živných látek, může náš organismus přežít nanejvýš asi deset dnů. Nedostává-li organismus trvale v přiměřeném množství patřičné živné látky, stává se jeho život kratší. číst dál

Duch AREAUX

Elli (») | 29. 7. 2020 | přečteno: 422×
13442382-494485487415636-1473461787450367338-n_2.jpgÚryvky z Knihy duchů I. JÁ, AREAUX. Autor: Angel Buna a kol. Několik desetiletí sbíral kroužek paní Bodinové z Paříže informace. Duch AREAUX, vyvolávaný téměř denně odpovídal na otázky, které mu spiritisté kladli. Jen tak se podařilo velmi přesně zmapovat „život“ duchů. Některé informace však bylo třeba ověřit. Stalo se tak ve spiritistickém kroužku Celiny Baketové-Jaferové. Jeho členy se stali i přední francouzští učenci, lékaři, šlechtici i umělci. Duch bratra jednoho z nich, herce Arnauda byl vlastně oním druhým informátorem, jehož prostřednictvím se AREAUXOVY zprávy ověřovaly. číst dál

Harmonie vesmíru.

Elli (») | 28. 7. 2020 | přečteno: 333×
34322676-2537682029791064-1404742214629720064-n_2.jpgÚryvky z Knihy duchů I. JÁ, AREAUX. Autor: Angel Buna a kol. Je třeba čas na všechno. Blížíme se k závěru našich prvních seancí s duchem AREAUXEM. Řekl nám toho mnoho překvapivého, spoustu nového a něco, co jsme už věděli. Přesto se nám z jeho vyprávění zdálo, že – zjednodušeně řečeno – duchové nemají nic jiného na práci, než se starat o své polepšení. Je tomu tak? Mýlíte se odpověděl AREAUX. My, duchové, přispíváme k harmonii vesmíru tím, že vykonáváme vůli Boží. Jsme jeho služebníky. Duševní život znamená neustálé zaměstnání, byt činní a aktivní.  číst dál

Minulý život-way

Elli (») | 18. 7. 2020 | přečteno: 315×
11407309-841165615965930-2184961048440272864-n.jpgVíte, kde jste dříve žili, kde a čím jste byli. Rozbor minulých životu pomoci regresivní terapie a vypočtu s datum narození a postaveni planet a hvězd. Minule životy jsou uloženy v našem podvědomí a začnou působit na naši mysl tehdy, kdy jsou něčím nebo někým podrážděny. číst dál

Spiritistické kroužky v Paříži

Elli (») | 15. 7. 2020 | přečteno: 419×
12037963-1894220024137271-712295642536526820-n.jpgÚryvky z Knihy duchů 1. JÁ, AREAUX, Autor: Angel Buna a kol. V devadesátých letech minulého století začal v Paříži pracovat spiritistický kroužek Celiny Beketové-Jaferové, jehož členy byli i někteří francouzští učenci, lékaři, šlechtici. Složení kroužku se časem změnilo. Scházel se však po celá desetiletí a získával stále nové informace, které získával jiný pařížský kroužek paní Bodinové. Dnes kroužek je totiž neustále aktivní, lze poznatky shrnout do uceleného díla. Hlavním jejich informátorem z říše duchů byl po celou dobu existence kroužku duch AREAUX. Proto jsou poznatky vydány jako Areauxova zpověď. Kniha se stala bestselerem na pařížském trhu a byla ihned přeložena do 19 jazyků. Poněkud zkrácené znění předkládáme nyní našim čtenářům. číst dál

Tao tři klenoty

Elli (») | 11. 7. 2020 | přečteno: 402×
40513347-10209857385869984-1056902133405712384-n_2.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reidla. II řada, článek JEDENÁCTÝ...Tři klenoty života jsou: ťing (esence), čchi (energie) a Šen (duch). Velmi se podobají jinu a jangu, protože jsou to naprosto odlišné, a přesto zaměnitelné elementy. Ovšem na rozdíl od jinu a jangu, které prostupují světem živých i neživých věcí, se esence, energie a duch vztahují na věci živé, tudíž i na život člověka. Představují tři základní úrovně bytí všech živých tvorů: úroveň fyzickou, energetickou a duševní. Tři drahocennosti jsou považovány za vzácný dar tao, za přirozené právo na život, které všechny živé bytosti získávají při narození, a právě jejich relativní síla a vyváženost jsou rozhodující pro naše zdraví a mají také přímý vliv na délku našeho života. číst dál

Tao princip jinu a jangu

Elli (») | 10. 7. 2020 | přečteno: 515×
15873181-10206274250693844-3387742441166914938-n.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reidla. II řada, článek DESÁTÝ…Jakkoli patří princip jinu a jangu k nejstarším zaznamenaným myšlenkám starověké Číny, je stále ještě do hloubky vetkán i do dnešního života. A tak se čínští architekti vždy před započetím stavby moderního mrakodrapu radí ještě s mistry geomantie, čínští lékaři zase uplatňují prastaré diagnostické a léčebné zásady, čínští kuchaři volí ingredience podle toho, jak se k sobě od přírody navzájem hodí a na stejných základech kombinují i chutě. Kromě toho dnes také mnozí čínští studenti pozoruhodně vynikají v moderní kvantové a jaderné fyzice. Důvodem toho patrně je, že už dávno znají princip jinu a jangu, ve skutečnosti princip, na kterém staví současná fyzika. číst dál

Tao pět prvků a pět hybatelů.

Elli (») | 9. 7. 2020 | přečteno: 499×
42984859-908524862672172-3830864683456266240-n_2.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reidla. II řada, článek DEVÁTÝ…Teorie Pěti prvků neboli pěti prvotních hybatelů (wu-sing) posouvá výklad o kosmologických souvislostech člověka a vesmíru ještě dále. Na rozdíl od Péti základních elementů, jak je zná západní filozofie, se v taoismu za Pět prvků pokládá pět činných sil, tedy nikoli nehybných prvků, ačkoli jim přisuzuje podobné symboly. Vnitřní kánon Žlutého císaře k torny říká: „Pět prvotních hybatelů Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda  v sobě zahrnuje všechny přírodní jevy. Jejich symbolika platí rovněž pro člověka." číst dál

TAO životně důležité orgány.

Elli (») | 8. 7. 2020 | přečteno: 519×
10264488-240542309470434-9190799490337820753-n.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reidla. II řada, článek OSMÝ... Zakladatel Lao-c' formuloval taoismus a jeho strukturu v hlavní knize Tao te ťing. Učí nás, že člověk se nemá dát omezit věcmi tohoto světa, ale osvobodit se od nich.  Nastolit v sobě vnitřní klid, osvobodit se od žádostí a vášní. Nechtít nic víc než to, co potřebujeme. Být trvalé skromný a pokorný, neuchýlit se od své přirozenosti a nebýt na nikom závislý. (Tao pralátka, te vesmírná síla individuální přirozenost a ťing kniha) Lao-c' rozhodně nebyl žádný prospěchář, neměl žádné osobní ambice, neznal bohy, jimž by se klaněl, a také neměl čas na hlouposti. Oč se snažil a co snad s úspěchem uskutečnil, velmi dobře vystihují okouzlující verše Tao-te-ťingu: Jak tiché, jak prázdné. Stojí samo a nemění se. Obíhá v kruhu a neselhává.” číst dál

Tao jednota a prvopočátek bytí.

Elli (») | 7. 7. 2020 | přečteno: 412×
52590412-197536667872378-5574335824666820608-n_2.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reidla. II řada, článek SEDMÝ. Podle taoistů je celý vesmír zaplavený tao-te (silou tao). Tato prapůvodní kosmická síla, substance se také nazývala Tchaj-sü (Prázdnota nebo též Nebytí), Tchaj-ťi. nejzazší předěl nebo Nejvyšší pól, označuje prvopočátek bytí) a Tchaj-i (Nejvyšší hybatel). Utváří přímo, záklaď vesmíru, onu nehmotnou hmotu, z níž celý kosmos vykrystalizoval...Tao plodí jednotu...Jednota plodí dvojici...Dvojice plodí trojici...Trojice plodí bezpočet tvorů... číst dál

Tao princip života.

Elli (») | 6. 7. 2020 | přečteno: 474×
11351152-839948382754320-9087365567504970339-n.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reidla. II řada, článek ŠESTÝ…Tao je prvotní cesta, která prostupuje všemi úkazy ve vesmíru; od nekonečných po ty nekonečně malé. Je neviditelné, a přesto všudypřítomné. Tao vdechuje život celému světu a ti, kteří se naučí žít v souladu s ním, naučí se rovněž využívat jeho sílu k obohacení a prodloužení vlastního života. číst dál

TAO cesta ke zdraví a dlouhověkosti

Elli (») | 4. 7. 2020 | přečteno: 575×
13445458-1119917441400231-2014676164524339177-n.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reidla. II řada, článek PÁTÝ…Umět ovládat své emoce je pro Tao dobrého žití stejně důležité jako umět ovládat ejakulaci či dech, což zejména platí ve starším věku. Ačkoli je to opravdu nesmírně důležité, často se tato skutečnost přehlíží. Emoce jsou totiž čirou energií a jakékoli prudké vzplanutí citů je zase čiré mrhání životní silou. Když však člověk umí své niterné pocity vyjadřovat s rozvahou a vyrovnaně, může to být i zdraví prospěšné, jako ostatně cokoli, kde je patrná energetická rovnováha. Pokud ovšem někdo emoce potlačuje a s krajním vypětím je drží v sobě, nečekané citové výlevy jsou nevyhnutelné. Člověka přitom připraví o velké množství vitální energie a může dojít i k vážnému poškození orgánů, které jsou na dané emoce provázané. číst dál

Vnitřní elixír TAO

Elli (») | 3. 7. 2020 | přečteno: 337×
12994593-1039237932788735-7325069045683961439-n.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reidla. II řada, článek ČTVRTÝ… Prostředky z vnějších zdrojů (Vnější elixír), jako jsou jídlo a byliny, považují taoisté za běžnou součást životosprávy, za něco samozřejmého. Proto věnují mnohem větší pozornost zjemňování daleko choulostivějšího, ale také mocnějšího Vnitřního elixíru. číst dál

Tao zjemňování klenotů.

Elli (») | 2. 7. 2020 | přečteno: 283×
31288012-789576814573167-833841092719070866-n.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reidla. II řada, článek TŘETÍ…Jang-šeng-tao, podpůrný a očistný program, působí na všech třech základních úrovních tělo, dech a mysl. Když se člověk narodí, je v dokonalé jednotě s tao a v raném dětství jsou i jeho Tři klenoty v přirozeném souladu s přírodou. Malé dítě jí, když má hlad, spí, když je unavené, pláče, když se rozruší, a směje se, je-li šťastné. Všechno se děje v závislosti na vnitřních signálech, a ne podle nějakého narychlo spíchnutého rozvrhu. Malé děti nicméně vyrostou a postupem času si osvojí nepřirozené (civilizované) návyky, takže začnou uspokojovat chvilkové rozmary vlastní mysli na úkor skutečných tělesných potřeb. Úplně nakonec absolutně ztratí ponětí, že jejich tělem proudí nějaká energie a jak. číst dál