Období: srpen 2020

Afirmace a pozitivní prohlášení...

Elli (») | 29. 8. 2020 | přečteno: 727×
ghologrambarevnyduhovy-gif-tn.jpgDuše vnímá pouze myšlenky a pocity beze slov. Slova mohou myšlenky a pocity do jisté míry vymodelovat, to už ale není ono, protože řeč je až druhotná. Mnohem efektivnější je jedenkrát pocítit než tisíckrát zopakovat. Proto je třeba směřovat k tomu, abyste to, co si opakujete, zároveň prožívali. Jednotlivé afirmace musí být úzce vymezené, kdežto slučovat dohromady hned několik cílů nemá cenu.  číst dál

Sexuální energie a trvalé zdraví.

Elli (») | 23. 8. 2020 | přečteno: 775×
11701178-803798279750150-8343420459224533099-n_2.jpgMilostný akt s plnou kontrolou sexuálního potenciálu poskytující štěstí v páru, umožňuje dosáhnout láskou čehosi mimořádného. Oba muž i žena v extázi objevují, že biologickou složku přitažlivosti vůči opačnému pohlaví nepředstavuje jenom pud, nýbrž i jiné, tajemné aspekty - jemné energetické, psychické a emocionální aspekty, jež jsou začleněny do komplexního systému sexuálně afektivního mentálního jednání. Znamená to zapojit se plně do erotické, sexuální a milostné aktivity, při níž se sleduje naprostá kontrola či potlačení sexuální funkce tím, že je vykonávána inteligentně. V zásadě se sleduje plné oddělení orgasmu od ejakulace. Ejakulace je, jen když pár sleduje plodivé cíle a snaží se počít dítě. číst dál

Energie - jin a jang

Elli (») | 18. 8. 2020 | přečteno: 699×
29387019-2487903491435585-6305756956900458496-n_2.jpgVčera jste byli štastní, plní radosti, optimismu a dnes s vámi není řeč.  Jak ovládnout tyto výkyvy nálad a dosáhnout vnitřní harmonie. Neustálý tok éterické vesmírné energie. Podle učení dálného východu existuje životní energie, která putuje po těle po drahách nazývaných meridiány. Člověk se cítí zdravý, když je každá z jeho buněk dostatečně zásobovaná životodárnou silou. Pokud se vnitřní energie naruší v důsledku negativních venkovních či vnitřních vlivů (strach, stres, agrese, deprese, podrážděnost) vytvoří se na energetických drahách blokády, které mají nepříznivé důsledky pro tělesné i duševní zdraví. číst dál

Jak hájit svou hrdost a důstojnost.

Elli (») | 17. 8. 2020 | přečteno: 756×
35295484-2545074159051851-3127160074695344128-n_3.jpgAktivita v každém věku a pravidelné sledování vývoje nových věcí, je nezbytným předpoklad pro rozvoj pracovní a osobní činnosti člověka. Nesmířit se s dočasnými prohrami a řešit své problémy s vírou na vítězství. Více se spoléhat sami na sebe a nebýt závislí na jiných. Hledat vždy v i nouzi tvůrčí řešení. Jít za svým přesvědčením a nenechat se nikým odradit nebo vydírat a zastrašovat. Dodržovat, určité zásady: vyhýbat se stresu, mít trvalý aktivní přístup k životu, přiměřeně, podle svého věku se věnovat sportu a každodennímu pohybu. Prioritou dneska je, začít zdravě a aktivně žit. Vědět, jak si posílit přirozenou autoritu a rozvíjet svou osobnost. Posílit své zdraví a duševní rozvoj. Plně si uvědomit že nemůžeme změnit realitu, ale můžeme změnit sebe. číst dál

Přirozená autorita a rozvoj osobnosti.

Elli (») | 14. 8. 2020 | přečteno: 863×
23915926-10208304881458344-6006528269403622997-n.jpgJak si posilovat zdraví, duševní pohodu, přirozenou autoritu a rozvíjet svou osobnost. Nejde změnit realitu, ale můžeme změnit sami sebe. Vnitřní změnou svých návyku, zbavíme se závislosti na lidech a věcech. Spoléhejme sami na sebe. Lidský život je vzájemné závislý na našem vnitřním postojí a na současné realitě. Úspěchů je možno dosáhnout, jen tehdy zbavíme-li se starých návyků a vytvořením nového pohledu na realitou. Podívat se kolem sebe, kdo nás zatahuje zpět do chaosu, zmatku a strachu. Vnitřní svoboda člověka vzniká, když máme schopnost jednat na základě vlastního rozhodnuti, která jsou osvobozená od vnějších vlivů. Vzít do svých rukou odpovědnost, za naše chováni a jednání. Uvědomit si, že nikdo nám nemůže ublížit, když mu to nedovolíme, nejčastěji nám ubližuji ti, kteří znají naše chyby s minulosti. číst dál

Jak zůstat v harmonii sami se sebou...

Elli (») | 12. 8. 2020 | přečteno: 653×
13260070-10204803559727489-2130870282318290615-n_2.jpgKaždý hledá klid, harmonii a pohodu. Čas od času však všichni zažíváme rozčilení, podráždění, disharmonii. A když se potýkáme s těmito trápeními, nenecháváme si je jen pro sebe; často je šíříme i na ostatní. Trápení nasytí atmosféru kolem nešťastného člověka a ovlivní každého, kdo s ním přichází do styku. To určitě není nejlepší způsob, jak žít. Měli bychom žít v míru sami se sebou i s ostatními. Jak zůstat v harmonii sami se sebou a jak udržet klid a harmonii okolo nás, aby i ostatní mohli žít mírumilovně a harmonicky. Abychom se mohli zbavit utrpení, musíme znát jeho hlavní důvod, jeho příčinu. číst dál

Jak se zbavit závislosti.

Elli (») | 10. 8. 2020 | přečteno: 590×
11241222-10202928336408078-3878474035157650988-n.jpgPravidelné sledování vývoje nových věcí, je nezbytným předpoklad pro rozvoj pracovní a osobní činnosti člověka. Současná úspěšnost, každého jednotlivce je založená na sledování osobního a společenského rozvoje. K tomu, abychom byli trvalé aktivní a vitální, je nutno se zaměřit, a to v každém věku na své zdraví a svůj duševní rozvoj. Nesmířit se s dočasnými prohrami a řešit své problémy s vírou na vítězství. Více se spoléhat sami na sebe a nebýt závislí na jiných. Hledat vždy v i nouzi kompromisní a tvůrčí řešení. Jít za svým přesvědčením a nenechat se nikým odradit nebo vydírat a zastrašovat. Každý člověk musí vždy hájit svou hrdost. číst dál

Léčivé milování a harmonie...

Elli (») | 9. 8. 2020 | přečteno: 565×
733931-139450662896509-735546088-n.jpgTao sexu nás vede jak se chovat a zpomalit stárnutí. Dává nám podrobné rady a návody pro muže i ženy. Blaho je ten nepřirozenější stav vesmíru a všechen konflikt a utrpení je jen lidský výmysl. Jestli se vám toto tvrzení zdá nepravdivé, zamyslete se nad tím, kolika empirickým nesmyslům jsme už v historii věřili a kolik jsme jejich jménem napáchali krutostí. Pokoušejme se pro změnu páchat blaho, i když v ně nevěříme. Aby se to dařilo, žena jako nejvyšší stupeň pozemského tvoření musí dodržovat jednu jedinou povinnost vůči sobě a jednu jedinou povinnost vůči muži: Vůči sobě mít touhu, chuť a vůli pěstovat si naplněni laskavosti, něhou a blahem.  číst dál

Umění Tao

Elli (») | 4. 8. 2020 | přečteno: 489×
1390605-828612660513433-7265170448352558398-n.jpgTaoismus je jedním ze základních směrů východní filozofie, jenž vznikl v 5.století př. Kr. Zakladatel Lao-c', formuloval jeho strukturu v hlavní knize Tao te ťingu (Kniha o Tao a ctnosti). Učí nás, že člověk se nemá dát omezit věcmi tohoto světa, ale osvobodit se od nich. Nastolit v sobě vnitřní klid a osvobodit se od žádostí a vášní. Nechtít nic víc než to, co potřebujeme. Být trvale skromný a pokorný a neuchýlit se od své přirozenosti a nebýt na nikom závislý. Tao je pralátka a te je vesmírná síla tj. individuální přirozenost. číst dál

Cviky pro zdraví, techniky dechu, svět meditací a intuitivního léčení.

Elli (») | 3. 8. 2020 | přečteno: 818×
10150581-271307303071764-3171431728519893288-n.jpgSami se ponoříte do tajemství pradávných technik světa meditaci. Poznáte kouzlo harmonie těla a ducha. Budete objevovat logiku života a zdraví. Naučíte se lépe poznat sami sebe. Svou pozornost věnujete svému zdraví a rozvoji vlastní osobnosti. Vstoupíte do světa taoismu a za pomoci dynamických cviků, a meditace, mentálních technik a dýchání. Vyzkoušíte si pradávné techniky intuitivního dýchání při léčení a posilování aktivity a vitality. VNITŘNÍ CVIKY, DECHOVÉ TECHNIKY A MEDITACI: 1) Vnitřní cviky pro zdraví, hluboký nádech a dlouhý výdech posilují žlázy a vnitřní orgány. Stimulují organismus, vyrovnávají hladinu energie, stabilizují zdraví a prodlužují lidský život. Pomáhají odstranit stres, hněv a úzkost, které jsou největšími nepřáteli našeho zdraví. Jsou naprostým opakem fyzických tělesných cviků a různých sportů, které nám často zatěžují chod vnitřních orgánů a narušují jejich jemnou činnost. Teprve využitím obou druhů cvičení, lze dosáhnout dokonalé harmonie těla a duše. Při vnitřních cvicích pro zdraví je možné se zaměřit na jednotlivé vnitřní orgány k dosažení stabilního a trvalého zdraví. číst dál

Energie a lidské tělo.

Elli (») | 1. 8. 2020 | přečteno: 587×
28058394-2463000940592507-1228678909226512440-n.jpgÚryvky z knihy VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ, autor Dr. Stephen T. Chang. Lidské tělo můžeme pojímat jako určitý druh elektrické baterie, složené ze tří základních částí: 1. Struktura - buňky a orgány, kosti, svaly, vrstvy pokožky, cévy, nervy a jiné fyzické struktury, jež dohromady tvoří tělo. 2. Tekutiny- nitrobuněčné a mezibuněčné tekutiny, jež hrají důležitou roli při vytváření elektrické energie. 3. Elektrický náboj - náboj, který dává život organismu a jeho strukturám. Tuto energii nazýváme laicky životní silou" nebo životní energií", někdy duchem", ale také elektromagnetismem.Taoisté říkají této síle čchi. Ze tří vyjmenovaných složek nejméně rozumíme té třetí, elektrickému náboji, jednoduše proto, že její přítomnost v těle není patrná. Není vidět, ale ani se nedá zjistit nepřímými metodami. číst dál