Věštecké umění

Napsal Elli (») 1. 1. v kategorii Věštění, přečteno: 384×

Poznat a ovládnout vesmírnou energii, která nás obklopuje, nám pomůže získat větší sebedůvěru a jistotu. Můžeme plně využít zákonu přírody a poznatky chováni druhých k získání úspěchu. Najděte si nového koníčka, který Vás zaujme, pobaví a ukáže životní cestu. Poznat a ovládnout vesmírnou energii, která nás obklopuje. Pomůže nám to získat větší sebedůvěru a jistotu. Můžeme plně využit zákonu přírody a poznatky chováni druhých k získání úspěchu. K tomu nám mohou napomoci i věštecká umění. Jako je vykládání tarotu a karet, které mám můžou dát různé informace, upozorněni a pomoci se nám orientovat v našem životě.

Věštění z rukou nám ukazuje na charakterové vlastnosti člověka. Dávají nám různé informace o životních událostech a zdravotním stavu. Věštění z I-tingu ukazuje na systém zvratů, které se opírají o znalost společenské filosofie a psychologie v jednání. Ukazují na náš možný osobní a společenský úspěch. Numerologie, nauka o magickém významu čísel, odhalí nám situaci a poučí nás o cestách, jež charakterizují náš život. Řeč těla člověka, pohyb těla určitého člověka, odhalí nám momentální schopnosti, osobní vlastnosti a zdravotní stav. Astrologie umožňuje poznat náš osud ve všech oblastech našeho života. Dále je možno využit významu symbolů a znaků, poznání elektromagnetické energie, principu cyklického pohybu, apod.

Z výše uvedeného je zřejmé, že náš osud není dán jednou provždy, ale mění se postavením planet a hvězd. Hlavni význam má naše současná tělesná i duševní harmonie a schopnost žit aktivní a vitální život v reálných každodenních podmínkách našeho života. Záleží na našem přístupu k životu a na našem životním stylu. Kdo si je vědom, hodnot a postavení zákonů přírody a společenských sil. Má zájem a naučí se vnímat vesmírnou energii, která mám dává větší jistoty. Ten kdo se dá druhými ovlivňovat, má strach a neumí se zbavit závislosti na jiných, ten má neustále problémy a to i v období, kdy mu planety zvěstují úspěch. Mnoho lidí získalo hodně informaci, ale neumějí se v nich orientovat.

Zkoušejí věci, které spolu nesouvisí a často si škodí sami sobě a hlavně svým nejbližším. Jsou netrpěliví a nervosní a chtějí znát všechno ihned. Nebo nechtějí současný reálný stav vzít na vědomí. Nesouhlasí s nim i když dobře vědí, že si to zavinili sami a nechtějí vůbec přijmout odpovědnost za své chováni nebo vinu. (rozvody, osobní chyby a pracovní selhaní. apod.) Všechna věštecká umění, jsou vodítkem pro řešení konkrétní situace. Tehdy, když jsme v pohodě víme co chceme. Jsme-li v pohodě a zdraví a potřebujeme jen bližší informace, co nás čeká a nemine. Vždy byt připraven na změny a zvraty. Umět využit působeni planet, hvězd, a vesmírné energie, která nám je dána a plně ji využit pro pohodu, úspěch a uspokojeni v klidu a napomáhat všem svým blízkým.

Brát všechna věštecká uměni jako zdroj informací a poznatků, který nám vesmír posílá, abychom byli připraveni řešit problémy a žit šťastně a spokojeně. Uvedených poznatků vyžívat jako zdroj, který nám pomáhají byt úspěšný. Je možné si vést i záznamy o otázkách a odpovědí, které nám z odstupem času ukážou v jakém jsme byli stavu a jaká byla naše orientace. Tyto poznatky a informace nám ukážou, že jen aktivní přistup k životu a pozitivní myšlení nám pomohou řešit úkoly, které před nás osud postaví a vždy zaleží na nás umíme-li těchto informaci využit pro nás plnohodnotný život. Lidé se neptají, jak se mají chovat, aby problém vyřešili, ale hlavně se ptají jak to dopadne. Bez vlastní odpovědnosti a pasivně přijímají nastalou situaci i když je zřejmá jejich vina a dalším svým jednáním vytvářejí naopak podmínky k nemorálním a neetickým situacím, které nejsou později schopni řešit. V případě velkých osobních problému si má člověk uvědomil podíl své viny, smířil se s prohrou a uměl si odpustit.

Výklad tarotu a karet je nejpoužívanějším při věštění budoucnosti. Tak jako má každá planeta a hvězda svůj konkrétní význam, mají to i taroty a karty. Nejdůležitější je se naučit poznat jejich hodnoty a vzájemný vztah. Proto kdo pochopil význam věšteckého umění jako vodítka hledání té nejlepší cesty životem, najde svůj klid a pohodu. Hlavně na začátku nového roku 2022

Děkujeme za Vás zájem...

- nové kurzy výuky výkladu tarotu a karet a věštění z ruky: probíhají průběžně, nový kurz je zahájen vždy, když se závazně přihlásí 5 zájemců. Výuka je možná i individuálně Angel Buna, mob.+420 735 762 022, e-mail: buna.a.@seznam.cz

Výklad tarotu a karet - Cen Tao (7x.cz)


Komentování tohoto článku je vypnuto.