Přirozená autorita a rozvoj osobnosti.

Napsal Elli (») 14. 8. v kategorii Cen star, přečteno: 345×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

  Jak si posilovat zdraví, duševní pohodu, přirozenou autoritu a rozvíjet svou osobnost. Nejde změnit realitu, ale můžeme změnit sami sebe. Vnitřní změnou svých návyku, zbavíme se závislosti na lidech a věcech. Spoléhejme sami na sebe. Lidský život je vzájemné závislý na našem vnitřním postojí a na současné realitě. Úspěchů je možno dosáhnout, jen tehdy zbavíme-li se starých návyků a vytvořením nového pohledu na realitou. Podívat se kolem sebe, kdo nás zatahuje zpět do chaosu, zmatku a strachu. Vnitřní svoboda člověka vzniká, když máme schopnost jednat na základě vlastního rozhodnuti, která jsou osvobozená od vnějších vlivů. Vzít do svých rukou odpovědnost, za naše chováni a jednáni. Uvědomit si, že nikdo nám nemůže ublížit, když mu to nedovolíme, nejčastějí nám ubližuji ti, ktéři znaji naše chyby s minulosti.

  Když jsme sami v klidu, jsme schopni to posoudit, ale když zaútočí přesto, že nám už několikrát ublížili. Nastává chaos v našem myšlení i chováni. Vždy ustoupíme, bojíme se a snažíme se své myšlenky, zaměříme na jakoukoliv neplodnou činnost a tím jim vytváříme prostor, aby nás uráželi, ponižovali a trvalé s námi manipulovali a citově nás vydírali.

  Tím ztrácíme v rodině a okolí autoritu. Přece se nemůžeme trvalé přizpůsobovat podmínkám, ve kterých momentálně reálně žijeme a obhajovat se problémy z minulosti. Opakovaně nám ubližuji, někdy až urážejí a sobecký nás využívají, to si nedovolí, ani cizí lidé.

  Jediná možnost rázně se ohradit a převzít plně odpovědnost a iniciativu za to, co se děje kolem nás, aby se věci uskutečnily, tak jak chceme my a ne jiní. 

  Vymlouváme se, že náš život ovlivňuje okolí a prostředí a jsme závislí na chování druhých. Dovolujeme jim, aby nás ovládali  a často řeší  finančně  i  jejích problémy. Je nutno se na tento vztah podívat vnitřním vnímáním a položit si otázku. Proč nás hlídají a co jim na nás vadí. Je to naše samostatnost a vlastní rozhodnuti.

  Žít naplno a ukázat jim, že vy je nepotřebujete a uvědomit si, že oni potřebuji vás. Neuvědomujete si, že ten, který nechce vědět co se děje. Schovává se a nevěří ničemu, vytváří podmínky a možnost, aby byl ovládán a manipulován.

 Jen ten, který si umí svůj život sám řídit, ke své spokojenosti. Dosahuje konkrétních úspěšných řešení, které ho naplňují a uspokojují a získá si trvalou přirozenou autoritu.

  K tomu nám napomůže naše vnitřní uspokojení a vnitřní postoj a zvládnutí svých emocí. Vytvořit si vlastní přirozenou autoritu, která nedovolí druhým nás ovlivňovat. Pak budou respektovat naše názory a vážit si nás. 

  Prvním předpokladem pro zvládnutí těchto složitých situaci, je dobrá tělesná kondice a harmonie těla a duše. Napomáhá tomu i pravidelný pohyb pravidelné cvičení pro zdraví a posílení duševní vitality a aktivity. Stabilizuje to psychiku, emoce a získáváme tím většího sebevědomí a sebedůvěry.

 Důležité priority:

Vytvořte si nový osobni styl a razně v rodině trvejte na respektovaní

jeden druhého, byt k sobě upřímní a uctívat jeden druhého  

- Vytvořít si nové pohledy na všechny oblasti našeho každodenního života.

- Přestaňte se stýkat i s lidmi, kteří Vám ublížili a minulost připomínají.

- Najdete si nové přátelé, kde budete řešit nové věci, které probíhají tady teď.

- Naplánujte si svůj denní program, snažte se naplnit každý okamžik vyplnit nějakou

novou činnosti, neprovozujte činnost, která na Vám v minulosti působila negativně.

- Stavte si ve svém životě nové cíle, zaměřte své úsilí i svou pozornost na jejich plněni.

- Nezpytujte svědomí, myslete na přítomnost a budoucnost.

- Usilujte o to, abyste se stali úspěšnými v nový činnostech.

- Starejte se o svoji fyzickou kondici, věnujte se vice sobě.

 - Posilujte svůj emoční potenciál je naučit se pracovat na svém vnitřním stavu.

- Pravidelnou vibrační meditaci sate, uvědomělé vnímáním svého těla i duše.

- Nemoci jsou výsledkem narušení přirozené schopnosti lásky.

Angel Buna

 Doporučujeme:

https://cviky.7x.cz/cen-tao/vibracni-meditace-sate

Facebook MySpace Google Twitter Topčlánky.cz Linkuj.cz Vybrali.sme.sk Del.icio.us

Komentování tohoto článku je vypnuto.