Taoismus

Sexuální energie a trvalé zdraví.

Elli (») | 23. 8. 2020 | přečteno: 775×
11701178-803798279750150-8343420459224533099-n_2.jpgMilostný akt s plnou kontrolou sexuálního potenciálu poskytující štěstí v páru, umožňuje dosáhnout láskou čehosi mimořádného. Oba muž i žena v extázi objevují, že biologickou složku přitažlivosti vůči opačnému pohlaví nepředstavuje jenom pud, nýbrž i jiné, tajemné aspekty - jemné energetické, psychické a emocionální aspekty, jež jsou začleněny do komplexního systému sexuálně afektivního mentálního jednání. Znamená to zapojit se plně do erotické, sexuální a milostné aktivity, při níž se sleduje naprostá kontrola či potlačení sexuální funkce tím, že je vykonávána inteligentně. V zásadě se sleduje plné oddělení orgasmu od ejakulace. Ejakulace je, jen když pár sleduje plodivé cíle a snaží se počít dítě. číst dál

Umění Tao

Elli (») | 4. 8. 2020 | přečteno: 489×
1390605-828612660513433-7265170448352558398-n.jpgTaoismus je jedním ze základních směrů východní filozofie, jenž vznikl v 5.století př. Kr. Zakladatel Lao-c', formuloval jeho strukturu v hlavní knize Tao te ťingu (Kniha o Tao a ctnosti). Učí nás, že člověk se nemá dát omezit věcmi tohoto světa, ale osvobodit se od nich. Nastolit v sobě vnitřní klid a osvobodit se od žádostí a vášní. Nechtít nic víc než to, co potřebujeme. Být trvale skromný a pokorný a neuchýlit se od své přirozenosti a nebýt na nikom závislý. Tao je pralátka a te je vesmírná síla tj. individuální přirozenost. číst dál

Cviky pro zdraví, techniky dechu, svět meditací a intuitivního léčení.

Elli (») | 3. 8. 2020 | přečteno: 818×
10150581-271307303071764-3171431728519893288-n.jpgSami se ponoříte do tajemství pradávných technik světa meditaci. Poznáte kouzlo harmonie těla a ducha. Budete objevovat logiku života a zdraví. Naučíte se lépe poznat sami sebe. Svou pozornost věnujete svému zdraví a rozvoji vlastní osobnosti. Vstoupíte do světa taoismu a za pomoci dynamických cviků, a meditace, mentálních technik a dýchání. Vyzkoušíte si pradávné techniky intuitivního dýchání při léčení a posilování aktivity a vitality. VNITŘNÍ CVIKY, DECHOVÉ TECHNIKY A MEDITACI: 1) Vnitřní cviky pro zdraví, hluboký nádech a dlouhý výdech posilují žlázy a vnitřní orgány. Stimulují organismus, vyrovnávají hladinu energie, stabilizují zdraví a prodlužují lidský život. Pomáhají odstranit stres, hněv a úzkost, které jsou největšími nepřáteli našeho zdraví. Jsou naprostým opakem fyzických tělesných cviků a různých sportů, které nám často zatěžují chod vnitřních orgánů a narušují jejich jemnou činnost. Teprve využitím obou druhů cvičení, lze dosáhnout dokonalé harmonie těla a duše. Při vnitřních cvicích pro zdraví je možné se zaměřit na jednotlivé vnitřní orgány k dosažení stabilního a trvalého zdraví. číst dál

Energie a lidské tělo.

Elli (») | 1. 8. 2020 | přečteno: 587×
28058394-2463000940592507-1228678909226512440-n.jpgÚryvky z knihy VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ, autor Dr. Stephen T. Chang. Lidské tělo můžeme pojímat jako určitý druh elektrické baterie, složené ze tří základních částí: 1. Struktura - buňky a orgány, kosti, svaly, vrstvy pokožky, cévy, nervy a jiné fyzické struktury, jež dohromady tvoří tělo. 2. Tekutiny- nitrobuněčné a mezibuněčné tekutiny, jež hrají důležitou roli při vytváření elektrické energie. 3. Elektrický náboj - náboj, který dává život organismu a jeho strukturám. Tuto energii nazýváme laicky životní silou" nebo životní energií", někdy duchem", ale také elektromagnetismem.Taoisté říkají této síle čchi. Ze tří vyjmenovaných složek nejméně rozumíme té třetí, elektrickému náboji, jednoduše proto, že její přítomnost v těle není patrná. Není vidět, ale ani se nedá zjistit nepřímými metodami. číst dál

Učení o energii-čchi

Elli (») | 31. 7. 2020 | přečteno: 502×
10264488-240542309470434-9190799490337820753-n.jpgÚryvky z knihy VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ, autor Dr. Stephen T. Chang. Prazákladem všech forem života, každého zrození a každé proměny je čchi (energie); myriády předmětů ve vesmíru a na Zemi se řídí tímto zákonem. A tak vnější čchi obklopuje nebe a zemi a vnitřní čchi jim dává život. Všechno pochází od čchi. Čchi je zdrojem světla, zdrojem, z něhož čerpá světlo Slunce, Měsíc i hvězdy. Je zdrojem hromů, deště a mraků. Je zdrojem, jenž dává vzniknout čtyřem ročním obdobím a myriádám věcí a jevů, které díky čchi rostou, hromadí se a uchovávají. Život člověka závisí beze zbytku na čchi. Nei Čing číst dál

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ...

Elli (») | 30. 7. 2020 | přečteno: 1034×
1610023-231413170383348-2142779032632372734-n_2.jpgVNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ, autor Dr. Stephen T. Chang. Člověk musí celý život uspokojovat dvě základní potřeby. Díky tomu sa udržuje při životě, obnovuje životní energii a dožívá se delšího věku. Tyto dva základní životní projevy jsou: 1) výživa (pití, jídlo atp.) 2) pohyb a) „pohyb" ducha (myšlení) b) „pohyb" těla (dýchání a jiné funkce orgánů a končetin) c) pohlavní činnost život pohasne, jakmile jedna z těchto dvou potřeb není plně či přiměřeně uspokojována. Jsme-li zbaveni živných látek, může náš organismus přežít nanejvýš asi deset dnů. Nedostává-li organismus trvale v přiměřeném množství patřičné živné látky, stává se jeho život kratší. číst dál

Tao tři klenoty

Elli (») | 11. 7. 2020 | přečteno: 402×
40513347-10209857385869984-1056902133405712384-n_2.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reidla. II řada, článek JEDENÁCTÝ...Tři klenoty života jsou: ťing (esence), čchi (energie) a Šen (duch). Velmi se podobají jinu a jangu, protože jsou to naprosto odlišné, a přesto zaměnitelné elementy. Ovšem na rozdíl od jinu a jangu, které prostupují světem živých i neživých věcí, se esence, energie a duch vztahují na věci živé, tudíž i na život člověka. Představují tři základní úrovně bytí všech živých tvorů: úroveň fyzickou, energetickou a duševní. Tři drahocennosti jsou považovány za vzácný dar tao, za přirozené právo na život, které všechny živé bytosti získávají při narození, a právě jejich relativní síla a vyváženost jsou rozhodující pro naše zdraví a mají také přímý vliv na délku našeho života. číst dál

Tao princip jinu a jangu

Elli (») | 10. 7. 2020 | přečteno: 515×
15873181-10206274250693844-3387742441166914938-n.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reidla. II řada, článek DESÁTÝ…Jakkoli patří princip jinu a jangu k nejstarším zaznamenaným myšlenkám starověké Číny, je stále ještě do hloubky vetkán i do dnešního života. A tak se čínští architekti vždy před započetím stavby moderního mrakodrapu radí ještě s mistry geomantie, čínští lékaři zase uplatňují prastaré diagnostické a léčebné zásady, čínští kuchaři volí ingredience podle toho, jak se k sobě od přírody navzájem hodí a na stejných základech kombinují i chutě. Kromě toho dnes také mnozí čínští studenti pozoruhodně vynikají v moderní kvantové a jaderné fyzice. Důvodem toho patrně je, že už dávno znají princip jinu a jangu, ve skutečnosti princip, na kterém staví současná fyzika. číst dál

Tao pět prvků a pět hybatelů.

Elli (») | 9. 7. 2020 | přečteno: 499×
42984859-908524862672172-3830864683456266240-n_2.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reidla. II řada, článek DEVÁTÝ…Teorie Pěti prvků neboli pěti prvotních hybatelů (wu-sing) posouvá výklad o kosmologických souvislostech člověka a vesmíru ještě dále. Na rozdíl od Péti základních elementů, jak je zná západní filozofie, se v taoismu za Pět prvků pokládá pět činných sil, tedy nikoli nehybných prvků, ačkoli jim přisuzuje podobné symboly. Vnitřní kánon Žlutého císaře k torny říká: „Pět prvotních hybatelů Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda  v sobě zahrnuje všechny přírodní jevy. Jejich symbolika platí rovněž pro člověka." číst dál

TAO životně důležité orgány.

Elli (») | 8. 7. 2020 | přečteno: 519×
10264488-240542309470434-9190799490337820753-n.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reidla. II řada, článek OSMÝ... Zakladatel Lao-c' formuloval taoismus a jeho strukturu v hlavní knize Tao te ťing. Učí nás, že člověk se nemá dát omezit věcmi tohoto světa, ale osvobodit se od nich.  Nastolit v sobě vnitřní klid, osvobodit se od žádostí a vášní. Nechtít nic víc než to, co potřebujeme. Být trvalé skromný a pokorný, neuchýlit se od své přirozenosti a nebýt na nikom závislý. (Tao pralátka, te vesmírná síla individuální přirozenost a ťing kniha) Lao-c' rozhodně nebyl žádný prospěchář, neměl žádné osobní ambice, neznal bohy, jimž by se klaněl, a také neměl čas na hlouposti. Oč se snažil a co snad s úspěchem uskutečnil, velmi dobře vystihují okouzlující verše Tao-te-ťingu: Jak tiché, jak prázdné. Stojí samo a nemění se. Obíhá v kruhu a neselhává.” číst dál

Tao jednota a prvopočátek bytí.

Elli (») | 7. 7. 2020 | přečteno: 412×
52590412-197536667872378-5574335824666820608-n_2.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reidla. II řada, článek SEDMÝ. Podle taoistů je celý vesmír zaplavený tao-te (silou tao). Tato prapůvodní kosmická síla, substance se také nazývala Tchaj-sü (Prázdnota nebo též Nebytí), Tchaj-ťi. nejzazší předěl nebo Nejvyšší pól, označuje prvopočátek bytí) a Tchaj-i (Nejvyšší hybatel). Utváří přímo, záklaď vesmíru, onu nehmotnou hmotu, z níž celý kosmos vykrystalizoval...Tao plodí jednotu...Jednota plodí dvojici...Dvojice plodí trojici...Trojice plodí bezpočet tvorů... číst dál

Tao princip života.

Elli (») | 6. 7. 2020 | přečteno: 474×
11351152-839948382754320-9087365567504970339-n.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reidla. II řada, článek ŠESTÝ…Tao je prvotní cesta, která prostupuje všemi úkazy ve vesmíru; od nekonečných po ty nekonečně malé. Je neviditelné, a přesto všudypřítomné. Tao vdechuje život celému světu a ti, kteří se naučí žít v souladu s ním, naučí se rovněž využívat jeho sílu k obohacení a prodloužení vlastního života. číst dál

TAO cesta ke zdraví a dlouhověkosti

Elli (») | 4. 7. 2020 | přečteno: 575×
13445458-1119917441400231-2014676164524339177-n.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reidla. II řada, článek PÁTÝ…Umět ovládat své emoce je pro Tao dobrého žití stejně důležité jako umět ovládat ejakulaci či dech, což zejména platí ve starším věku. Ačkoli je to opravdu nesmírně důležité, často se tato skutečnost přehlíží. Emoce jsou totiž čirou energií a jakékoli prudké vzplanutí citů je zase čiré mrhání životní silou. Když však člověk umí své niterné pocity vyjadřovat s rozvahou a vyrovnaně, může to být i zdraví prospěšné, jako ostatně cokoli, kde je patrná energetická rovnováha. Pokud ovšem někdo emoce potlačuje a s krajním vypětím je drží v sobě, nečekané citové výlevy jsou nevyhnutelné. Člověka přitom připraví o velké množství vitální energie a může dojít i k vážnému poškození orgánů, které jsou na dané emoce provázané. číst dál

Tao dobrého žití

Elli (») | 30. 6. 2020 | přečteno: 412×
1610023-231413170383348-2142779032632372734-n_4.jpgKaždý den jeden článek úryvku z knihy Tao zdraví, sexu a dlouhého života, autora Daniela Reidla. II řada, článek PRVNÍ. Věkovití kmeti znali dobře tao a v životě si zakládali na harmonii jinu a jangu, sladili se s odvěkými rytmy přírody. Pečlivě si hleděli být střídmí v jídle i v pití, každý den dodržovali své zvyky a neuváženě se nepřepínali. Proto prožili takový dlouhý Život. Dnes jsou však lidé jiní. Jejich dnům chybí pravidelnost, v jídle a v pití nejsou vůbec vybíraví, nevědí, čemu by se měli vyhýbat a střídmost jako taková vůbec nic jim neříká. Příliš plýtvají, libují si nesmyslně v kořeněných pokrmech, nezajímá je nějaká Zlatá střední cesta a věčně jsou nespokojení s tím, co mají. Proto je dnes většina lidí se silami u konce již před padesátkou. číst dál

Sexuální energie a trvalé zdraví...

Elli (») | 11. 5. 2019 | přečteno: 1172×
733931-139450662896509-735546088-n.jpgSexuální energie a trvalé zdraví... číst dál