Sexuální energie a trvalé zdraví.

Napsal Elli (») 21. 1. v kategorii Taoismus, přečteno: 220×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Taoistická tradice přiznává milování tělesné léčivé účinky, kromě toho jej však považuje za možnost povznesení duše. Taktéž mnoho jiných východních duchovních cest transformovalo milování v opravdové umění. Přitom se v dnešní době někteří lékaři shodují v názoru, že milování může vést až k vyčerpanosti a psychické neřesti. Jak je možný tento názorový rozdíl. Co působí léčivě a co vyčerpává. Které složky sexuálního aktu dávají takové potěšení, že po něm téměř všichni touží, a co způsobuje frustraci, potlačování a nespokojenost.Odpovědí na všechny tyto otázky je milování se s plnou kontrolou sexuálního potenciálu. Je to čerstvý vítr volně proudící v oblasti sexuality.

Znamená to zapojit se plně do erotické, sexuální a milostné aktivity, při níž se sleduje naprostá kontrola či potlačení sexuální funkce tím, že je vykonávána inteligentně. V zásadě se sleduje plné oddělení orgasmu od ejakulace. Ejakulace je, jen když pár sleduje plodivé cíle a snaží se počít dítě.

Plná kontrola sexuálního potenciálu předpokládá pohlavní styk bez ejakulace, ale s možností dosažení neomezeného počtu orgasmů u obou milenců. Tento způsob prožívání pohlavního aktu tak nekončí ejakulací u muže a explozivním vybitím tvořivého, specifického potenciálu u ženy. Plná kontrola sexuálního potenciálu je vyšší formou erotiky, jež umožňuje biologickou přeměnu tvůrčího sexuálního potenciálu na vyšší formy vitální, psychické, mentální, duchovní energie, což podmiňuje vznik určitých procesů směřujících k vnitřnímu povznesení díky jemným procesům transmutace a sublimace energie.

Transmutace je přeměna jednoho chemického prvku v druhý přeskupením atomů, kterou provází obrovské uvolnění energie. K té dochází přirozeným radioaktivním rozpadem či jadernou reakcí, jež jsou možné za určitých podmínek dokonce i v oblasti biologické při malých teplotách.

Sublimace je proces, který označuje komplexní jevy, jež se sexualitou zdánlivě nesouvisejí, ve skutečnosti však mají své energetické zdroje v síle, která je výsledkem trvalé biologické přeměny vůlí kontrolovaných sexuálních podnětů. V důsledku biologické přeměny sexuálního potenciálu, prostřednictvím vědomé kontroly sexuální funkce, se prvotní sexuální podnět mění jako frekvence vibrací na téměř novou energii, mnohem větší než byla na výchozí úrovni.

Z neznalosti principů působení těchto jevů si někteří lékaři myslí, že semeno musí vyjít ven, aby organismus nepoškodilo. Avšak z pohledu těch, kdo pěstují plnou kontrolu sexuálního potenciálu, to je úsměvné, jelikož jejich zdraví je den za dnem posilováno a radost ze života narůstá.

V orientálním pojetí se milostný akt při plné kontrole sexuálního potenciálu stává předstupněm k extázi, v níž pár expanduje směrem k nekonečnu a překonává tak veškerou omezující podmíněnost.

Milostný akt s plnou kontrolou sexuálního potenciálu poskytující štěstí v páru, umožňuje lidským bytostem dosáhnout láskou čehosi mimořádného. Oba muž i žena v extázi objevují, že biologickou složku přitažlivosti vůči opačnému pohlaví nepředstavuje jenom pud, nýbrž i jiné, tajemné aspekty - jemné energetické, psychické a emocionální aspekty, jež jsou začleněny do komplexního systému sexuálně afektivního mentálního jednání.

 Plná kontrola sexuálního potenciálu - úspěšně dosahovaná v určitém časovém intervalu - probouzí a posiluje psychické a mentální schopnosti obou přesahující běžnou úroveň. Pouze při plné kontrole sexuálního potenciálu se milostná hra, jež vyvolává pocit štěstí, odehrává na úrovni přesahující biologickou úroveň, na úrovni kosmu a nekonečna, jak uvádí Benjamin Kuras v knize Tao sex.

Podle duchovních učení vzniká celý vesmír z kosmické jednoty mužského + jang a ženského - jin principu, jehož výrazem je na lidské úrovni milování. Z hlediska plně dosažené kontroly sexuálního potenciálu oběma partnery je milování účinným prostředkem k dosažení trvalého štěstí a blaženosti, přičemž se vychází od konečného a dospívá k nekonečnému. Orientální moudrost v tomto ohledu praví. Tehdy, když je láska díky plnému zadržení semene bez konce, nemožné se stává lehce možným.

Wilhelma Reicha, který je považován za jednoho z mistrů nekonformního myšlení. Jeho neslavnější kniha je "Funkce orgasmu". Psychoanalytikové ho považují za nejpronikavějšího a nejbystřejšího analytika sexu s plnou kontrolou sexuálního potenciálu. Léčivého milování, které vychází z poznatků, že různé polohy usměrňují energii různými směry, čímž tělu umožňují, aby se soustředilo na nerovnováhu a harmonizovalo ji. Milování vyvolává změny v dýchání, srdečním tepu, krevním oběhu, žlázovém vyměšování a mozkových vlnách. To je správné, neboť mužský i ženský princip působí v souladu a navzájem se doplňují.

- Milujeme-li se s plnou kontrolou sexuálního potenciálu, poměrně rychle v sobě probudíme určité mimořádné schopnosti, mezi nimiž stojí za zmínku: odstranění stresu, hluboká uvolněnost, dobrá nálada, euforie, smysl pro humor. Příčinou těchto výdobytků je opět masivní vylučování endorfinů, k němuž dochází v okamžiku orgasmu bez ejakulace (ochabnutí). Plné a bouřlivé milování s plnou kontrolou sexuálního potenciálu, které je také fyzickou činností, umožňuje mimo jiné rychlé odstranění svalového, nervového a psychického napětí.

- Něha a procítění, dotýkáme se a hladíme se příjemným způsobem kůži. Dochází k velké stimulaci, která prochází nejprve kůží, pak specifickými nervovými převody, až posléze dorazí do pohybového centra v míše a mozku. Prostřednictvím reflexního systému se tato blahodárná stimulace krátce nato odrazí ve svalech, které se tím výrazně uvolní.

- Působením prudkého vzrušení a většího průtoku krve mohou ňadra při milostném aktu s plnou kontrolou sexuálního potenciálu zvětšit svůj objem. Výrazně se zvyšuje citlivost ňader na smyslné doteky a laskání, což u ženy snáze vyvolává pocity rozkoše a blaženosti.

- Díky výraznému a důkladnému stahování břišních svalů při pohlavním aktu s plnou kontrolou sexuálního potenciálu dochází k povšechné, přirozené masáži krajiny břišní na povrchu i uvnitř, což kromě jiného prospívá průchodnosti střev.

- Při intenzivním milování jsou často a na delší dobu příjemně a přirozeně aktivovány břišní svaly. Dochází k tomu hlavně díky bránici. Tento důležitý sval, oddělující dutinu hrudní od dutiny břišní, se působením zrychleného dechu rytmicky a harmonicky stahuje a uvádí tak do pohybu břišní svaly.

- Je obecně známo, že dlouho trvající rozkoš je pro muže vynikajícím sedativem. Téměř ke stejnému projevu dochází i u ženy. Tyto výjimečné zklidňující, utišující a osvěžující účinky vyplavují endorfiny.

- Líbaní, sliny, které milenecký pár spontánně vyměňuje, usnadňuje trávení a má blahodárný vliv na posílení imunitního systému.

- Pravidelný pohlavní styk, kromě jiného napomáhá hormonální vyváženosti, a tak přirozenou cestou upravuje menstruaci. Ženy, které mají desítky mnohonásobných a dlouhotrvajících orgasmů bez ochabnutí vylučují velké množství endorfinů a mají menstruaci velice krátkou, pravidelnou a bezbolestnou. Žena se cítí skvěle a překypuje energií.

- Hluboký nádech a dlouhý výdech při milostných hrátkách. V důsledkem toho je mužovo i ženino tělo lépe okysličeno. Rychle se tak spálí skoro všechny zbytky kysličníku uhličitého a krev se přirozenou cestou osvěží.

- V době sexuálního podráždění dochází ke značnému prokrvení jak erotogenních zón, tak celého těla. Tepny se mírně uvolňují. Rovněž prudká rozkoš, která se dostavuje, způsobuje, že se tepny postupně roztahují, což s sebou přináší celkový pocit blaženosti a neskonalého štěstí.

- Dlouhotrvající rozkoš upravuje přirozenou cestou činnost štítné žlázy. Jak je známo, funguje-li štítná žláza nad hranicí běžné úrovně, jsme podráždění, horečnatí a vysílení. Když však činnost štítné žlázy klesne pod běžnou úroveň, dostavuje se mrazení a máme co dělat s abnormálním přírůstkem na váze a velmi značně se snižuje libido.

- Nadledvinky jsou při pohlavním aktu harmonicky stimulovány pozitivním stresem. První z nich, adrenalin, nám okamžitě a mocně podráždí smysly v případě milování. Méně známý kortizon nám umožňuje prostě a rychle se bránit proti depresi. Nadledviny vylučují rovněž hormony touhy, které se nazývají androgeny. Jednoduše řečeno, při milování jsou hojně vylučovány téměř všechny složky, které jsou potřebné pro kvalitní soulož, která může trvat celé hodiny, aniž muž ejakuluje a aniž žena ochabne.

- Intenzivní a dlouhotrvající rozkoš způsobuje zvýšené vyplavení estrogenních -ženských pohlavních hormonů, což má za následek lepší hydrataci veškeré pokožky, která se tak stává vláčnější, lesklejší, pružnější, hebčí a vykazuje zvýšené množství kolagenu.

- Dlouhotrvající milostný akt posiluje mentální procesy, mezi něž patří i paměť. Obrovská energie, která je zpodobňována v auře, při takovémto milostném spojení velice prospívá vnitřnímu soustředění a usnadňuje jak procesy rychlého, tak i dlouhodobého zapamatování.

- Intenzivní a dlouhotrvající milostné, předpokládá zcela pozastavit na neurčitou dobu ejakulaci, a právě proto je to ta nejpřirozenější a nejjistější metoda antikoncepce. Ženy, které praktikují toto milování se stejně založenými muži, přestávají být stresovány možností nežádoucího otěhotnění.

- V těle těhotné ženy - zaplaveném hormony (zvláště v prvních měsících těhotenství) dochází k zrychlení krevního oběhu, především v dolní části břicha, což posiluje a dokonce usnadňuje sexuální reakci. Rozkoš v takovýchto situacích často posilují výrazné a velice příjemné stahy dělohy, jež v takovémto případě mnohem citlivěji reaguje.

Východní moudrost už po tisíce let tvrdí, že sexualita může být pro lidi prostředkem k povznesení, duchovnímu růstu. Lidská bytost musí přehodnotit svůj postoj vůči rafinované a vznešené erotice. Nemůžeme potlačovat úroveň, jejímž prostřednictvím se v člověku projevuje tvořivá kosmická energie. Nelze dosáhnout skutečného osobního růstu tím, že budeme popírat nebo oklešťovat některou stránku života, protože negativistický postoj všeho druhu nás vzdaluje od duševního naplnění.

Člověk je povinen poznat sebe sama ve všech ohledech. Měl by usilovat o ucelené poznání a jít autentickými duchovními cestami, které ho dovedou k realizaci vlastního já. A tajné spisy tvrdí, že člověk může povznést své vědomí, využitím největší bytostné energie - energie sexuální.

Angel Buna

Doporučujeme:

https://cviky.7x.cz/cen-tao/vibracni-meditace-sate

http://cviky.7x.cz/cen-tao/masaze

Facebook MySpace Google Twitter Topčlánky.cz Linkuj.cz Vybrali.sme.sk Del.icio.us

Komentování tohoto článku je vypnuto.