Vibrační meditace sate

Napsal Elli (») 10. 3. v kategorii Meditace sate, přečteno: 629×

Vibrační meditace sate, dechové techniky sati a satori - napojení na vesmírnou energii. Zklidňuje mysl, kde v klidu a pohodě sledujeme jednotlivé myšlenky a soustředíme se na vnitřní pocity a vjemy. Zážitky v průběhu vibrační meditace sate, jsou individuální u každého jiné a reflektuji náš zdravotní stav, naší psychiku, osobní zážitky. Nastává vibrace svalů, chvění, harmonizace energie, brnění, pocity horka či chladu v různých částech těla, extáze, blaženost a pocity velké radosti, lásky, soucitu, štěstí a spokojenosti. Navozuje se emoční vyrovnanost, změny, zdánlivě bezdůvodné epizody přehnaného smutku, strachu, zloby, deprese. Projevy opakovaných vzpomínek a potlačených emocí s našeho vědomí během samočistícího procesu.

   Změna stavy vědomí, zvýšená vnímavost, spontánní transy, mystické zkušenosti, astrální obrazy, podivná aktivita nebo blažené pocity. Vibrační meditaci sate, dochází k odstranění stávajících rušivých emocí, které mají vliv na naše zdraví a projevují se v různých bolestech nebo jako vnitřní smutek, zloba nebo naopak radost. Jde o znovu napojení a vesmírnou energii a samo uzdravení.

   Uvědomělé rozpoznáváme naše vjemy, prožitky a nereagujeme na ně. Pouze je pozorujeme vědomým vnímáním. Takový přístup nám dává, nový časový úsek mezi pocitem a reakcí. Umožní mám reagovat na podněty novým přístupem. Mimosmyslové vnímání, intenzívní sebeuvědomování a citlivost, náhledy do vlastní podstaty, hlubší porozumění spirituálním pravdám, přímé poznání rozšířené reality, transcendentální vědomé vnímání. Vědomé vnímání nás zprošťuje myšlenek, které nás trápí. Místo abychom se s nimi zabývali, oprostíme se od původních nepříjemných pocitů. Pokud vnímáme například vztek dostatečné dlouho. Uvidíme, že se změní na něco jiného, jako je pocit křivdy, smutku a pak vymizí. Není svázáno starými návyky a není zatíženo minulosti, ale dává nám možnost vidět věci nově.

    Vědomé vnímaní je meditativní uvědomění, vidět věci takové jaké jsou a to od okamžiku jejich vzniku do vymizení. Opustíme myšlenky, které nás odvádějí od současnosti a soustředíme se na to co prožívané „ tady a teď“ a to nám pomáhá:: - zvýšit schopnost ovládání emocí - odstranění stresu, smutku, strachu a závislosti - měnit negativní postoje na pozitivní - řešit problémy a krizové situace - udělat si jasno ve svých hodnotách - začít naplňovat to, co skutečně chcete - rozhodovat se, vždy podle vlastní vůle - dosáhnout úspěšnosti v životě - efektivněji navazovat kontakty a budovat důvěru - zlepšit své jednání, komunikaci a zkvalitnit vztahy ve své okolí -zvýšit úroveň naší mimovolné schopnosti - podpořit svůj spirituální rozvoj Získaný klid a pohodu pří vibrační meditaci sate, přeneseme na ostatní kolem nás. Za všech okolnosti, svým chováním, skutky, láskou a laskavosti.

    Dále řízeným rytmickým dýcháním se v buňkách uvolňují bloky, které způsobují degenerativní onemocnění uvnitř buněk. Nemocná buňka, která se transformují a předávají svou energii nově tvořící se buňce. Jakmile se toto naprogramování podaří přerušit, vznikne možnost uzdravení. Vědomé a řízené dýchání harmonizujeme energii systému těla.

   Vyrovnává a zvyšujeme energii a tím si udržujeme stálou aktivitu a vitalitu. To nám dává možnost. Pracovat s naší vnitřní energii, která preventivně působit na naše zdraví a má uzdravující účinky: - posilují žlázy a vnitřní orgány, zvyšují vitalitu a stabilizuje emoce i tělesnou odolnost a tím schopnost předcházet nemoce: - stimulují organismus, vyrovnávají hladinu energie a zlepšují funkci samotných vnitřních orgánů a prodlužují lidsky život. - výrazně zlepšují trávení, látkovou výměnu a vyměšování - posilují játra, žlučník, ledvin a močové cesty i detoxikace. - posiluji tvorbu enzymu sleziny, slinivky - léčí choroby, rozedmě plic, astmatu, dušnost a potíže s dechem i kožních onemocnění- působí na srdeční činnost, vysoký a nízký krevní tlak- vyrovnávají koncentraci krevního cukru a léčí cukrovku - stabilizují sekreci životně důležitých hormonů a celého endokrinního systému.

    Vibrační meditaci sate, vnitřního vnímaní je velmi důležitá technika dýchání sati a satori a znovu napojení na vesmírnou energii. Pomáhá nám vyrovnat se s minulostí, pak teprve můžete teprve plně využit zkušenosti v současné životní situace. Ukazuji nám cestu k získání trvalého pocitu blažeností, štěstí, radosti, pohody a klidu. V průběhu vibrační meditace, přecházíme se sati do satori dýchání:  

   S a t i je schopnost prožívat psychické a tělesné jevy. Zvyšuje vnitřní a vnější bdělost, toto co probíhá v přítomném okamžiku. To napomáhá k tomu, že si vědomě uvědomujeme současné bolesti a pocity. Změní se i náš celkový pohled na dění kolem. Situace vyhodnotit a řešit s jiného pohledu.

   S a t o r i je vnitřní procitnutí, vhledy, které při meditaci, řeší podvědomě náš současný tělesný a duševní stav přítomnost a budoucnost. Rytmickým podvědomým dýcháním okysličujeme tělo do takové míry, že se z buněk uvolňují potlačované emoce. Prožijeme extázi univerzálního pročistění, naše vnitřní traumata se uvolní a získáme pohodu a klid.

   Základních emoční témata, které nás trápí a braní nám žít plnohodnotný život, jsou -neschopnost byt milován a milovat někoho, -obavy z toho, že nás ostatní zavrhnou, když nás opravdu poznají, -nedůvěra, neustále podezření, že ti kdo jsou nám blízcí nás zradí, -sociální vyloučeni, pocit že nikam nepatříme, -selhaní, přesvědčeni že v nic co děláme nejsme schopni uspět, -podmaněni, neustále se podvolování se praním a požadavkům druhým, - vyvolenost, pocit, že člověk je vlastně výjimečný a tudíž se vymyká běžným, pravidlům a omezením. Vědomé vnímaní řeší v meditaci, uvedená témata a rušivé emoce. Změnou a zpochybni naších starých návyky s využitím znalosti těchto emočních témat jako spouštěčů. Nově a to tak, že události kolem nás budeme vnímat a posuzovat podle naši reakce a uvědomělé. Dochází nejen k emočnímu uvolnění a ke změně energetických polí, ale hlavně k harmonizaci těla a duše. Je to důležitým procesem k posílení sebevědomí, sebedůvěry a napomáhá k rozvoji osobnosti.

  Charakteristický je dlouhodobý pocit obrovské duševní a fyzické síly a svěžesti, zvýšení intelektuálních schopností a psychická harmonie. Celé tajemství spočívá v tom, najít cestu k vědomému vnímání sate. Řešení našich problémů, které nám ztěžují a ztrpčují náš každodenní život v přítomném okamžiku. Novou změnu nalezneme jen v aktivním přístupem při změny sami sebe. Je to důležitým procesem k posílení sebevědomí, sebedůvěry a napomáhá k rozvoji osobnosti. Navozuje dlouhodobý pocit obrovské duševně a fyzické sily, navozeni dobré nálady, zvýšeni intelektuálních schopnosti a psychické harmonie.

   Doporučujeme každému, kdo se chce trvale zbavit rušivých, negativních emocí, strachu, smutku a nemoci. Účinky jsou nesmírně hluboké právě proto, že k nim dochází uvnitř každého z nás, bez jakéhokoliv řízení či zásahu zvenčí. Uzdravit i všechny nemocí, které procházejí s psychických problémů. Hlavně nám pomáhá předcházet možnému návratu ke starým návykům a uvědomovat si, že novou změnu nalezneme jen aktivním přístup změně sama sebe.

   Pří vibrační meditaci sate, jde o na znovu napojeni na vesmírnou energii, vnitřní klid transformaci vědomého vnímáním. sate Vidět věci takové jaké jsou a nesnažit se je změnit, pochopit naše reakce na rušivé emoce a zavrhnout je jako takové. Změnit jen způsob, jak je chápeme a proměnit naši zmatenost na jasný náhled.

   Charakteristický je dlouhodobý pocit obrovské duševní a fyzické síly a svěžesti, zvýšení intelektuálních schopností a psychická harmonie.

 Nabízíme:

Vibrační meditaci sate s použitím techniky sati a satori dýcháním.

Informace a objednávky na individuální terapie:

 Angel Buna mob. +420 735 762 022

buna.a@seznam.cz

 Všichni toužíme po štěstí a radosti, nikdo nechce žít v trvalém utrpení, bolestech, strachu a smutku. Naše požitky jsou příjemné nebo nepříjemné a to duševní i tělesné, navíc ovlivňuji naše myšlenky, nálady a zdraví.

https://cviky.7x.cz/cen-tao/vibracni-meditace-sate


Komentování tohoto článku je vypnuto.